Η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,1% το 2023, έναντι εκτιμώμενης ανάπτυξης 5,3% για το 2022, σύμφωνα με έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Παράλληλα προβλέπεται πληθωρισμός στο 8,8% για φέτος.

Σε λίγη ώρα η κυβέρνηση θα υποβάλει στη Βουλή το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2023.

Το δημοσιονομικό συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκτίμηση των μακροοικονομικών προοπτικών επάνω στις οποίες βασίζεται ο προϋπολογισμός, βασίστηκε για την εκτίμησή του σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανάλυση

Πληθωρισμός

Την ίδια στιγμή, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να αποκλιμακωθεί τους επόμενους μήνες του έτους, έτσι ώστε από το επίπεδο των 11,2% ετήσιας μεταβολής τον περασμένο Ιούλιο, να ανέλθει στην πρόβλεψη για 8,8% το τρέχον έτος.

Για το 2023, το μέγεθος του πληθωρισμού μειώνεται κοντά στο ένα τρίτο, ωστόσο δεν αναμένεται αποκλιμάκωση τιμών (δηλ. αρνητικός πληθωρισμός). Πηγή κινδύνου για το σενάριο  αποτελεί ενδεχόμενη υποεκτίμηση της έκτασης του εισαγόμενου πληθωρισμού στη χώρα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό το 2022 και πιο αργή αποκλιμάκωση το 2023 σε σχέση με τις προβλέψεις του Προσχεδίου.

Επενδύσεις

Η πρόβλεψη για το ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου το 2022 διατηρείται κοντά στο επίπεδο του ΠΣ 2022-25 (+10%). Με δεδομένη τη θετική επίδοση το α’ εξάμηνο και υποθέτοντας ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί και το β’ εξάμηνο, η πρόβλεψη για το έτος κρίνεται εφικτό να πραγματοποιηθεί. Ως προς το 2023 η πρόβλεψη για την αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου αναθεωρείται προς τα κάτω σε σχέση με αυτή του ΠΣ 2022-25 (από +21,5% σε +16%).

Η κατεύθυνση της αναθεώρησης κρίνεται εύλογη, αν και κίνδυνοι υπερεκτίμησης της ιδιωτικής επενδυτικής δυναμικής υφίστανται, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας που επικρατεί, καθώς και της συνεχιζόμενης αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι στην πραγματοποίηση του σεναρίου του Προσχεδίου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η απρόσκοπτη υλοποίηση του ΕΣΑΑ, αλλά και ο διαμεσολαβητικός ρόλος των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Διαβάστε επίσης: S&P: Ανοδική αναθεώρηση της ελληνικής ανάπτυξης

Εξωτερικός Τομέας

Η αναθεώρηση της εκτίμησης των εξαγωγών και εισαγωγών για το 2022 (9%, 10,3% αντίστοιχα) σε σύγκριση με την πρόβλεψη του ΠΣ 2022-25 (5.6%, 2.9%) είναι συμβατή με την πορεία τους το α΄ εξάμηνο (ΕΛΣΤΑΤ: 15.1%,16,8%).

Η αναμενόμενη καλή πορεία του τουρισμού αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των προβλέψεων για το τρέχον έτος. Για το 2023 αναμένεται σημαντική επιβράδυνση τόσο των εισαγωγών όσο και των εξαγωγών σε σταθερές τιμές, κυρίως λόγω του περιορισμού της ζήτησης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο εξαιτίας του αυξημένου επιπέδου των τιμών (ιδίως της ενέργειας), αλλά και των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων.

Σημειώνεται η προβλεπόμενη διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος, αναθεωρημένη προς το χειρότερο σε σχέση με το ΠΣ 2022-25, η οποία ασκεί ανασχετική επίδραση στη μεγέθυνση του ΑΕΠ.