Μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις για ανακάλυψη νέου κοιτάσματος στον στόχο Κρόνος, στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, εκτιμώμενης δυναμικότητας 2,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf), η συνολική δυνητική δυναμικότητα της Κύπρου σε φυσικό αέριο ανέρχεται στα 11,7 tcf έως και 14,7 tcf (4,2 το Αφροδίτη, 5-8 ο Γλαύκος, 2,5 ο Κρόνος).

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα philenews.com, δεν υπολογίζεται η όποια ποσότητα επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Καλυψώ, στο 6, καθώς η ΕΝΙ ανακοίνωσε μεν το 2018 ότι εντόπισε κοίτασμα αλλά δεν προέβη ακόμα σε επίσημη εκτίμηση για την ποσότητα, η οποία από κυπριακές πηγές υπολογίζεται ανεπίσημα μεταξύ 1 και 3 tcf, χωρίς να είναι βέβαιο ότι είναι ανακτήσιμη, λόγω ιδιαιτεροτήτων στον βυθό.

Από τη συνολική ποσότητα των 11,7 – 14,7 tcf που εκτιμάται ότι είναι τα εντοπισθέντα αποθέματα από προηγηθείσες γεωτρήσεις, μόνο τα 4,2 tcf του Αφροδίτη είναι μερικώς επιβεβαιωμένα και εκκρεμεί μια δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία ίσως πραγματοποιηθεί από τη Chevron εντός 2023.

Θυμίζουμε ότι για την επιβεβαιωτική γεώτρηση της ExxonMobil στο κοίτασμα Γλαύκος (που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο) δεν εξεδόθη ανακοίνωση για τη δυναμικότητα του κοιτάσματος, η οποία αρχικά είχε εκτιμηθεί μεταξύ 5 και 8 tcf.

Θεωρητικά, η ποσότητα φυσικού αερίου που εκτιμάται ότι βρίσκεται στα βάθη του Κρόνου αρκεί για να καλύψει τις σημερινές ανάγκες της Κύπρου σε καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής για 60-70 χρόνια, ενώ για σχεδόν διπλάσια περίοδο θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής το Αφροδίτη.

Ωστόσο, Κυβέρνηση, τεχνοκράτες υπουργείων αλλά και οι ίδιες οι εταιρείες θεωρούν πως είναι οικονομικά ασύμφορη η μεταφορά του «κυπριακού» φυσικού αερίου αποκλειστικά στη στεριά για την παραγωγή ηλεκτρισμού, χωρίς να προηγηθεί η άντληση αποθεμάτων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού εκμετάλλευσης, με πώληση των περισσότερων ποσοτήτων σε άλλους αγοραστές. Συνεπώς, όπως επισήμανε και χθες η υπουργός Ενέργειας, Νατάσα Πηλείδου, η μεταφορά του αερίου στην Αίγυπτο για υγροποίηση και πώλησή του σε (πιθανόν Ευρωπαίους) αγοραστές παραμένει το επικρατέστερο σενάριο.

Το νέο κοίτασμα

Όπως είναι προφανές, το νέο κοίτασμα είναι λίγο περισσότερο από το μισό του κοιτάσματος Αφροδίτη, ωστόσο κατά την κ. Πηλείδου είναι εκμεταλλεύσιμο, καθώς η ΕΝΙ κρίνει την ποιότητά του από καλή έως εξαιρετική. Ωστόσο, η ίδια η ΕΝΙ αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι, πρώτον, η εκτιμηθείσα ποσότητα είναι 2,5 tcf «gas in place», κάτι που προφανώς σημαίνει πως η προσπάθεια ανάκτησής του για εμπορική αξιοποίηση θα μειώσει κατά τι τις τελικές ποσότητες που θα αντληθούν και, δεύτερο, ότι υπάρχει σημαντική προοπτική για πρόσθετη ποσότητα (significant additional upside), η οποία θα τύχει εξερεύνησης από νέα γεώτρηση στην περιοχή. Δεν είναι σαφές από την ανακοίνωση αν η ΕΝΙ εννοεί την επιβεβαιωτική γεώτρηση που κάποια στιγμή θα γίνει επί του Κρόνου ή αν εννοεί τη νέα γεώτρηση που -όπως ανέφερε η υπουργός Ενέργειας- ξεκίνησε από χθες η εταιρεία στον στόχο Ζευς 1, κοντά στον Κρόνο 1.

Το γεγονός ότι η κοινοπραξία ΕΝΙ – Total ξεκίνησε ήδη να «τρυπά» στο ίδιο τεμάχιο (6) και πολύ κοντά στον Κρόνο 1 (και συνεπώς και στο Καλυψώ) είναι σαφής ένδειξη ότι η εταιρεία εκτιμά ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο εντοπισμού και νέων κοιτασμάτων, τα οποία μπορεί μεν να είναι επίσης μικρά ή μικρομεσαία, αλλά θα της επιτρέπουν, λόγω της γειτνίασής τους, να τα αξιοποιήσει με συνέργειες, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας τις πιθανότητες πώλησης σε σημαντικούς αγοραστές. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής το ότι και ο Γλαύκος, ο οποίος υπό προϋποθέσεις δυνατό να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο κοίτασμα της Κύπρου, είναι σε σχετικά κοντική απόσταση από τα κοιτάσματα και τον νέο στόχο της ENI – Total στο τεμάχιο 6.