Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά του ομολόγου της CPLP Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της Capital Product Partners LP (CPLP), ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους 360 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική απόδοση των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 4,4%.

Η δημόσια προσφορά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) προς το επενδυτικό κοινό εντός της ελληνικής επικράτειας ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε χθες Παρασκευή 22 Ιουλίου στις 4 το απόγευμα, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το σύνολο της δημόσιας προσφοράς είναι 100.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ εκάστη, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ και συνολική διάρκεια επτά ετών. Η Εκδότρια έχει τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ μετά την παρέλευση του δεύτερου έτους και κατά τη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.

Το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ είναι το δεύτερο που εκδίδεται από την CPLP Shipping Holdings PLC. Το πρώτο, ύψους 150 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και διακινείται στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το σύμβολο CPLPB1.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια του νέου ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά εκ μέρους της Εκδότριας από την Εγγυήτρια του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Atrotos Gas Carrier Corp., 100% θυγατρική της Εγγυήτριας, η οποία κατέχει το πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG/C «Aristidis Ι».

Επισημαίνεται ότι το φυσικό αέριο, ως μεταβατικό καύσιμο, πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό βραχίονα απανθρακοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η θαλάσσια μεταφορά του αποτελεί σημαντικό τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ειδικά το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) αποτελεί σημαντικό εργαλείο της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ ιδιαίτερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 52,8%, ενώ το συνολικό μερίδιο αγοράς του ανήλθε σε 35,7%. Σε αυτό το περιβάλλον η εξασφάλιση ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της περιβαλλοντικά υπεύθυνης ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Νέες επενδύσεις

Ο όμιλος της Εγγυήτριας CPLP ανακοίνωσε πρόσφατα ένα αναπτυξιακό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 597,5 εκατ. δολαρίων που αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Μαΐου 2023 και προβλέπει την ενίσχυση του στόλου με 4 νεότευκτα πλοία τελευταίας τεχνολογίας, 3 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 1 πλοίο LNG.

Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ο στόλος του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 23 πλοία υψηλών προδιαγραφών, αποτελούμενος από 7 πλοία τελευταίας γενιάς μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 15 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και 1 πλοίο ξηρού φορτίου. Το προαναφερθέν επενδυτικό πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την πάγια επιχειρηματική στρατηγική του ομίλου της Εγγυήτριας, η οποία συνίσταται στην απόκτηση και διατήρηση πλοίων υψηλών προδιαγραφών με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε μεγάλες και ισχυρές οικονομικά ναυλώτριες εταιρείες με στόχο πάντα την ενίσχυση και προβλεψιμότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της.

Ο στόλος

Η μέση διάρκεια χρονοναύλωσης του στόλου συμπεριλαμβανομένων και των 4 πλοίων υπό εξαγορά διαμορφώνεται συνολικά έως 10,1 έτη και μεταφράζεται σε συνολικά συμβολαιοποιημένα έσοδα έως και 2,6 δισ. δολάρια.

Επιπλέον, το επενδυτικό πρόγραμμα υπό εκτέλεση έρχεται σε συνέχεια της επέκτασης του ομίλου στον τομέα μεταφοράς υγροποιημένου αερίου μέσω της αγοράς 6 πλοίων LNG τελευταίας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου του 2021, κίνηση που σηματοδοτεί εμφατικά και τη στροφή του ομίλου σε τομείς και τεχνολογίες της ναυτιλίας πιο φιλικές προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μετάβαση προς τις «πράσινες» θαλάσσιες μεταφορές.