Εικαστική εικονογράφηση αστικών Αθηναϊκών τοπίων (Σύνθεση πολλαπλών εκθέσεων στη μηχανή χωρίς χρήση λογισμικού). Οταν η τέχνη κάνει θαύματα…