Όλος ο νόμος – πλαίσιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ, που αναμένουν με αγωνία οι διοικήσεις των πανεπιστημίων για να τοποθετηθούν επίσημα, περιλαμβάνεται παρακάτω.

Μεταξύ αυτών, τα νέα Συμβούλια Διοίκησης των ΑΕΙ, όλες οι αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και τις εξελίξεις των καθηγητών, αλλά και ρυθμίσεις σχετικά με τις  πανελλαδικές εξετάσεις και την νέα Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για τα ΑΕΙ.

Ο Νέος Νόμος αποτελείται από 345 άρθρα και 400 σελίδες, ενώ θεωρείται πιθανότατο να γίνουν αλλαγές στην Βουλή την σύσταση των νέων Συμβουλίων διοίκησης των ΑΕΙ, η συγκρότηση των οποίων προκαλεί αντιδράσεις και υπόνοιες περί αύξησης των προεκλογικών «πελατειακών σχέσεων» μέσα στα πανεπιστήμια.

Πάντως, σχετικά με το νέο σύστημα διοίκησης των ΑΕΙ,  τα δέκα πανεπιστήμια που είχαν φέτος πρυτανικές εκλογές και οι θητείες των διοικήσεων τους παρατάθηκαν για ένα τετράμηνο,  «υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης το αργότερο έως την 30ή.10.2022» και να προκηρύξουν άμεσα …προεκλογική περίοδο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «σε όσα Α.Ε.Ι. λήγει η θητεία των υπηρετούντων πρυτανικών αρχών την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων πρυτανικών αρχών και το αργότερο έως την 31η.12.2022, η πρώτη προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης και του πρύτανη λήγει την 31η.8.2026».

Παράλληλα, η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος παρατείνεται για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή έως 31.8.2023. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποχρεούνται όπως συγκροτήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο το αργότερο έως την 31η.8.2023.

Για τις Πανελλαδικές

Όπως αναφέρεται ακόμη στο σχέδιο νόμου «ο συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής  μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους και αφορά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου σχολικού έτους».

Οι συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, καθορίζονται με απόφαση της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση κάθε σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης» του.