Το 2020, η κατηγορία «στέγαση, ύδρευση, ενέργεια» αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα τέταρτο ήτοι ποσοστό 25,7 % των δαπανών των νοικοκυριών της ΕΕ, αυξημένη κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019.

Τα «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» και «έπιπλα και οικιακός εξοπλισμός» κατέγραψαν επίσης αυξήσεις μεταξύ των κατηγοριών δαπανών των νοικοκυριών, κατά 1,8 και 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 14,8 % και το 6,0 % αντίστοιχα των συνολικών δαπανών το 2020.

Τα παραπάνω στοιχεία, που επεξεργάστηκε και δημοσιοποίησε η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat, συνδέονται ασφαλώς με τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν μέσα στο 2020 για την πανδημία στις χώρες μέλη της ΕΕ. Ο αντίκτυπος των περιορισμών είναι εμφανής σε κατηγορίες όπως «Εστιατόρια και ξενοδοχεία» (-2,7 ποσοστιαίες μονάδες), «Μεταφορές» (-1,5 ποσοστιαίες μονάδες) και «Αναψυχή και πολιτισμός» (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), με αυτές τις κατηγορίες να αντιπροσωπεύουν το 6%, το 11,6 % και το 7,8 % αντίστοιχα των συνολικών δαπανών το 2020.

Οι χώρες όπου τα νοικοκυριά δαπάνησαν το 2020 τα μεγαλύτερα ποσοστά για «στέγαση, ύδρευση, ενέργεια», είναι η Σλοβακία με 30,7%, η Φινλανδία με 30,5% και η Δανία με 28,9%. Τα λιγότερα χρήματα ως ποσοστό των δαπανών για το νοικοκυριό τους δαθέτουν οι Κύπριοι με 18%, οι Μαλτέζοι με 16,8% και οι Λιθουανοί με 15,5%.

Στην Ελλάδα

Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα διέθεσαν το 23,1% από το σύνολο των δαπανών τους για «στέγαση, ύδρευση και ενέργεια», έναντι 25,7% του μέσου όρου της ΕΕ και ακολούθως το 19,4% για «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά», αρκετά πιο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (14,8%).

Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά της μέσης δαπάνης ενός ελληνικού νοικοκυριού ως ποσοστού επί του συνόλου, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ στην κατηγορία «εστιατόρια-ξενοδοχεία», όπου στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι υψηλότερος κατά 4,3 μονάδες (10,3%) έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου (6%).

Αντίθετα, στην Ελλάδα η μέση δαπάνη για αναψυχή και ψυχαγωγία διαμορφώθηκε το 2020 σε 4,8% στο σύνολο των δαπανών ενός νοικοκυριού, όταν στην ΕΕ ήταν 7,8%.