Ειδικό τεχνικό σύμβουλο φαίνεται ότι θα χρειάζονται οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου, καθώς από την επόμενη χρονιά μειώνονται και οι επιλογές τους σε τμήματα και θα μπορούν να επιλέξουν έως το 10% του αριθμού των τμημάτων του κάθε επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων και έως το 20% εκείνοι των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τα δεδομένα που διαμορφώνει η νέα Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αλλάζουν το εξεταστικό τοπίο και εισάγουν καινούργιους συσχετισμούς. Ετσι, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού που θα ξεκινήσει μετά την επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα αποτελέσει έναν δυσεπίλυτο γρίφο με παγίδες αλλά και κρυφές εκπλήξεις. Οι βαθμολογίες αναμένεται να δοθούν στους υποψηφίους (φέτος με SMS) μεταξύ 6 και 8 Ιουλίου.

Οπως θυμίζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής και διευθυντής των φροντιστηρίων «Ομόκεντρο» Αντώνης Φλωρόπουλος, η υποβολή των μηχανογραφικών γίνεται στη διεύθυνση exams.it.minedu.gov.gr.

Ο ίδιος επισημαίνει για τα «ΝΕΑ» όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Οπως εξηγεί, ο υπολογισμός των συνολικών μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δέκατου για κάθε ένα από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί δύο.

Στο γινόμενο προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων θα είναι 77.415. Φέτος, όμως, υπάρχει η δυνατότητα και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου που θα υποβάλλεται ταυτόχρονα. Το πρώτο μηχανογραφικό αφορά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και το δεύτερο σε δημόσια ΙΕΚ. Ειδικά για τα ΙΕΚ, θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση, τον Σεπτέμβριο για όσες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί.

1ο βήμα των υποψηφίων

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τόσο τον μέσο όρο των βαθμολογιών σε κάθε επιστημονικό πεδίο, όσο και την ΕΒΕ σε κάθε τμήμα. Αν ένας υποψήφιος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει την ΕΒΕ σε κάποιο τμήμα, δεν μπορεί να εισαχθεί σε αυτό και επομένως δεν θα το συμπεριλάβει στο μηχανογραφικό του. Διευκρινίζεται ότι θα υπάρχει μια ΕΒΕ για τα τέσσερα μαθήματα και άλλη μια ΕΒΕ για τα ειδικά μαθήματα ή αθλήματα για όσους επιλέξουν και πέμπτο μάθημα.

Στη συνέχεια ο κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώσει στο μηχανογραφικό – ειδικά φέτος – όσες σχολές επιθυμεί, χωρίς περιορισμούς, αφού βέβαια έχει καλύψει την ΕΒΕ. Αν, για παράδειγμα, ο μέσος όρος βαθμολογιών σε ένα πεδίο είναι 11,56 και ο συντελεστής εισαγωγής σε μια σχολή είναι π.χ. 0,80 τότε η ΕΒΕ στη συγκεκριμένη σχολή θα είναι 11560χ0,80=9.248 μόρια. Επομένως, στο τμήμα αυτό δεν μπορεί να εισαχθεί κανένας με λιγότερα μόρια. Αν κάποιο τμήμα είναι κοινό σε περισσότερα πεδία, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη ΕΒΕ.

2ο βήμα

(Τμήματα με ειδικό μάθημα)

Αν ένας υποψήφιος εξετάστηκε και σε κάποιο ειδικό μάθημα (Αγγλικά, Σχέδιο κ.λπ.), απαιτείται ΕΒΕ και για το τμήμα που χρειάζεται εξέταση στο ειδικό αυτό μάθημα. Αν αποκλειστεί λόγω ΕΒΕ από το τμήμα αυτό, μπορεί να είναι υποψήφιος στα υπόλοιπα τμήματα, αφού βέβαια έχει καλύψει την αντίστοιχη ΕΒΕ με τα τέσσερα μαθήματα.

3ο βήμα

(Παράλληλο μηχανογραφικό για δημόσια ΙΕΚ)

Αν ένας υποψήφιος επιθυμεί να εισαχθεί και σε ΙΕΚ θα συμπληρώσει και δεύτερο μηχανογραφικό. Για την επιλογή του θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου του. Οταν, όμως, βγουν τα αποτελέσματα και είναι επιτυχών σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή και σε ένα ΙΕΚ, θα πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο. Παράλληλο μηχανογραφικό έχουν δικαίωμα να υποβάλουν και όσοι δεν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές.

4ο βήμα

(Οσοι δεν πέτυχαν εισαγωγή σε ΙΕΚ στην πρώτη φάση)

Αν κάποιος δεν κατάφερε να εισαχθεί σε ένα ΙΕΚ στην πρώτη φάση, ακολουθεί και δεύτερη φάση τον Σεπτέμβριο για τις θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν. Τα ΙΕΚ ανήκουν στο πέμπτο Επίπεδο Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και μπορούν να εισαχθούν απόφοιτοι από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Τα… τυπικά

Οι υποψήφιοι παίρνουν από το Λύκειο που αποφοίτησαν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το μηχανογραφικό δελτίο τους και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (προσωρινή αποθήκευση). Στη συνέχεια θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση, να τροποποιούν το προσωρινό μηχανογραφικό δελτίο όσες φορές θέλουν, χωρίς όμως να κάνουν οριστικοποίηση. Οταν είναι βέβαιοι για τις επιλογές τους, οριστικοποιούν το μηχανογραφικό τους και το υποβάλλουν.

Μέσα στην προθεσμία που θα έχει δοθεί, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το μηχανογραφικό του, απευθύνεται στο σχολείο του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο δελτίο και υποβάλλει νέο.