«Πρόκειται για αποσπασματικές ρυθμίσεις και όχι για συνολικό πλαίσιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση που είχε εξαγγείλει το υπουργείο Παιδείας οι οποίες δεν μπορούν να επιλύσουν τα πραγματικά προβλήματα των πανεπιστημίων» αναφέρει η Ομοσπονδία των καθηγητών πανεπιστημίου (ΠΟΣΔΕΠ) σε ανακοίνωση της για το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρει  «το νομοσχέδιο δεν είναι αποτέλεσμα διαλόγου – υπενθυμίζουμε ότι στην ενημερωτική συνάντηση της Υπουργού με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στις 9-12-2020 δεν είχαν τεθεί και συζητηθεί τα θέματα της ‘Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» και οι «Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης’. Επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και της πανεπιστημιακής κοινότητας για σύσταση ενός σώματος φύλαξης που θα υπάγεται στον πρύτανη».

Η ΠΟΣΔΕΠ λέει έτσι τρια «ναι» με τροποποιήσεις και ένα «όχι» στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, θέτοντας αντιρρήσεις σχετικά με την ύπαρξη αστυνομικών μέσα στα ΑΕΙ υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και όχι υπό τον πρύτανη.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

-Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ παραμένει στην απόφαση της Δ.Ε. της 10ης Δεκεμβρίου 2020 για την ανάγκη ενίσχυσης της φύλαξης των πανεπιστημίων και αντιτίθεται στη διαρκή παρουσία αστυνομικής δύναμης μέσα στα ιδρύματα.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕ ζήτησε «τη σύσταση ειδικού ανεξάρτητου σώματος φύλαξης με συγκεκριμένα προσόντα που θα έχει κατάλληλη εκπαίδευση από τους αρμόδιους φορείς.

– Το σώμα φύλαξης θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με βάση επιχειρησιακά σχέδια και κανόνες που θα εκπονηθούν σε συνεργασία των ΑΕΙ με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Το ειδικό σώμα φύλαξης θα πρέπει να εποπτεύεται από τον Πρύτανη και όχι από την ΕΛΑΣ. Παράλληλα για την αντιμετώπιση αξιοποίνων πράξεων στους χώρους των ΑΕΙ ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται όμοια με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αρμόδια για τις ρυθμίσεις είναι η εκτελεστική εξουσία και για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εφαρμογή του είναι η ΕΛ.ΑΣ»

-Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με ρυθμίσεις για πρόσβαση στις Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με την χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, και για χρήση ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας σε ευαίσθητους χώρους, που θα πρέπει να σέβεται τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίζει κάθε Ίδρυμα με βάση τις ιδιαιτερότητές του, το δε πρόσθετο προσωπικό φύλαξης δεν πρέπει να επιβαρύνει τους ΕΛΚΕ.

-Για την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, η Ε.Γ θεωρεί ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση και διαπιστώνει, όπως και το υπουργείο, ότι θα επιφέρει μείωση του αριθμού των εισακτέων. Παραβλέπονται όμως οι σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των περιφερειακών πανεπιστημίων και κυρίως εκείνων σε ακριτικές περιοχές, των οποίων η λειτουργία συνδέεται με αναπτυξιακούς και εθνικούς στόχους. Σε σχέση με το θέμα αυτό υπενθυμίζουμε ότι ζητάμε σταδιακά να μειωθούν και να καταργηθούν οι μετεγγραφές.

-Για μια σταδιακή μείωση των εισακτέων θα έπρεπε να προηγηθεί η ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και η μείωση να προέλθει όχι από το σύστημα εισαγωγής που αποτυπώνει τις προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά από τα πορίσματα αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ και τις προτάσεις των πανεπιστημίων για τις εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.

Επιπλέον, τα τμήματα και οι σχολές, εκτός από τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας που είναι θετική ρύθμιση, πρέπει να έχουν λόγο και για τα εξεταζόμενα μαθήματα που θα οδηγούν στο επιστημονικό τους αντικείμενο.

«Ναι» υπό προϋποθέσεις στο όριο φοίτησης από τους πανεπιστημιακούς

Η Ε.Γ. συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ωστόσο επισημαίνει την πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος. Προτείνεται ως ανώτατο όριο το 2ν, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες όπως ο αριθμός των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει περάσει και η δυνατότητα διατήρησης και μεταφοράς των ECTS που έχει αποκτήσει. Μετά την υπέρβαση του ορίου κανονικής φοίτησης η περαιτέρω διαδικασία να καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

Οι ρυθμίσεις του «Πειθαρχικού Δικαίου» θα έπρεπε να αποσυνδεθούν από το νομοσχέδιο για την φύλαξη των ΑΕΙ. Παράλληλα, η Ε.Γ. θεωρεί ότι, εκτός από ένα γενικό πλαίσιο που θα παρέχει τις νομικές εγγυήσεις για την πειθαρχική διαδικασία, οι λεπτομέρειες θα πρέπει να καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν και την ευθύνη της εφαρμογής τους.

Τέλος η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, και καλεί για ακόμη μια φορά την ηγεσία του Υπουργείου να συνεργαστεί με την ΠΟΣΔΕΠ σε ένα πλαίσιο σύγκλισης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση επ’ ωφελεία μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση