“Tρέχει” το υπουργείο Οικονομικών τον πέμπτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για το 2021 με σκοπό να επιταχυνθούν οι πληρωμές ύψους 1,5 δισ. ευρώ στους δικαιούχους πριν τα τέλη του μηνός και έτσι έως τις 15 Ιανουαρίου  χιλιάδες ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις  δηλώνοντας τα έσοδα των τελευταίων μηνών ως τον Δεκέμβριο του 2020.

Μέσω και των πέμπτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η συνολική απευθείας στήριξη του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις μικρές και μικρομεσαίες, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα συνολικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και εργαζομένων για το 2021. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει 7,5 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης για όλο το έτος, το οποίο αναμένεται να φτάσει στα 10 δισ. ευρώ από τις ροές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως το React EU και το SURE.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων πάντως άνοιξε την Τρίτη και η διαδικασία επιστρέφει στο μοντέλο των τριών πρώτων κύκλων δηλαδή πρώτα υποβάλλονται οι αιτήσεις και μεταγενέστερα εκδίδεται η απόφαση για τις προϋποθέσεις ενίσχυσης και ακολουθούν οι πληρωμές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στη συμπλήρωση καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης των υποβαλλόμενων στοιχείων μετά την οριστικοποίησή τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών που έχουν υποστεί μείωση τζίρου, ενώ το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο με προϋπόθεση τη διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30ή/6/2021.

Από το υπουργείο Οικονομικών τονίζουν πως υπάρχουν χρήματα στον προϋπολογισμό για να στηριχθεί η οικονομία, ωστόσο πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σύνεση με στόχο τη σωτηρία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον  ο αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών  Θεόδωρο Σκυλακάκη (ΣΚΑΙ 100,3) υπάρχουν οι προϋποθέσεις το 2021 να είναι μία καλύτερη χρονιά, ωστόσο, όπως είπε, πρέπει να αντέξουμε- και η οικονομία και η κοινωνία –  το επόμενο τετράμηνο. Υπογράμμισε επίσης πως η ύφεση και τα έσοδα του Δεκεμβρίου κινούνται με βάση τις προβλέψεις και ότι το θετικό είναι πως αυτό το δύσκολο τετράμηνο που έρχεται δεν έχει η χώρα μας βαρύ εισαγόμενο τουρισμό και είναι σημαντικό και για την οικονομία και τον τουρισμό το πότε θα εγκριθεί από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή το εμβόλιο της Astrazeneca.

H διαδικασία για την επιστρεπτέα

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport myBusinessSupport | ΑΑΔΕ) έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών, με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων, θα προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.

Επιχειρήσεις που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι κάτωθι επιχειρήσεις:

α) οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες

– Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020,

-Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, 5 διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

-Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.  -Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Αίτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η υποβολή στοιχείων στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «MyBusinessSupport». Πιο συγκεκριμένα:

Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

γ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και 6 κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων έτους 2019, είναι προσυμπληρωμένα σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2019. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση διότι δεν έχει παρέλθει η προθεσμία αυτά συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο