Με την περίφημη μεταρρύθμιση Αρσένη που έγινε το 1998, καθιερώθηκε νέο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές δεν εξετάζονταν σε 4 μαθήματα που απαιτούσε το σύστημα Δεσμών. Το νέο σύστημα απαιτούσε Πανελλαδικές Εξετάσεις σε δύο τάξεις, Β’ και Γ’ Λυκείου, και μάλιστα με 14 μαθήματα στη Γ’ Λυκείου. Με την καθιέρωση του νέου αυτού εξεταστικού συστήματος είχαμε για 2-3 χρόνια πληθωρισμό αριστούχων. Γνωρίσαμε το απαράδεκτο φαινόμενο ακόμα και ένας βαθμός κοντά στα 18.000 μόρια να μην είναι αρκετός να εξασφαλίσει το εισιτήριο σε μια σχολή πρώτης προτίμησης. Αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια είχαμε αρκετούς αριστούχους, σε όλες τις κατευθύνσεις, που πράγματι ήταν ένα σημάδι, όχι βέβαια το μοναδικό, που έδειχνε κατά κάποιο τρόπο την πορεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Φέτος όμως παρουσιάστηκε «ένδεια», κοινώς «φτώχεια», στους αριστούχους σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο αυτό είναι κυρίως τεχνητό και έχει να κάνει με τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και την επιλογή τους και ότι σε καμία περίπτωση αυτός ο τόπος έπαψε να παράγει «καθαρά μυαλά» που διαπρέπουν όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων φέτος ήταν 105.400, από τους οποίους 89.640 προέρχονται από τα ΓΕΛ και 15.780 από τα ΕΠΑΛ. Τελικά εισάγονται 81.413 υποψήφιοι. Πέρυσι ο συνολικός αριθμός ήταν 103.963 και εισήχθησαν 80.696 υποψήφιοι, συνεπώς φέτος κατάφεραν να εισαχθούν 717 περισσότεροι.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε ότι οι βάσεις ακολουθούν πτωτική πορεία στο 1ο, 2ο και 3ο Πεδίο, με λιγοστές εξαιρέσεις, ενώ στο 4ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής υπάρχουν αυξομειώσεις, όπως εξάλλου αναμέναμε. Οι πτώσεις είναι μικρότερες στα αστικά κέντρα και μεγαλύτερες στην περιφέρεια γιατί οι οικογένειες δυσκολεύονται να στείλουν τα παιδιά τους μακριά από τον τόπο διαμονής τους, αφού για τους περισσότερους το οικονομικό βάρος είναι δυσβάστακτο και οι δυνατότητες μετεγγραφής έγιναν πολύ πιο δύσκολες με την εφαρμογή των νέων προϋποθέσεων που θέτει ο νέος νόμος περί μετεγγραφών. Αναλυτικότερα:

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι βάσεις στις περιζήτητες σχολές αυξήθηκαν ελαφρά, ενώ σε πολλές δεν σημειώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις. Η Νομική Αθήνας παρουσίασε αύξηση 37 μόρια, η Νομική Κομοτηνής αύξηση 25 μόρια, η Ψυχολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο αύξηση 267 μόρια. Η Φιλολογία Αθήνας σημείωσε πτώση 127 μόρια. Οι σχολές αυτές αποτελούν τον κυριότερο πόλο έλξης, αφού είναι ο κύριος στόχος πολλών υποψηφίων. Οι σχολές Φιλολογίας, κυρίως στην περιφέρεια, υπέστησαν μεγάλη καθίζηση, αφού αρκούν μόρια ακόμα και κάτω από 9.000, για πρώτη φορά, να δώσουν το εισιτήριο εισαγωγής. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με 8.900 μόρια μπορεί κάποιος να εισαχθεί στο Τμήμα Φιλολογίας Καλαμάτας και στη Φιλολογία Ρεθύμνου με 8.525 μόρια και να γίνει φιλόλογος.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Μεγάλη πτώση, όπως εξάλλου αναμενόταν, εμφανίζεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών. Εξαίρεση οι σχολές αρχιτεκτόνων που σημειώνουν αύξηση.

Τα δύσκολα θέματα και οι χαμηλές επιδόσεις είναι οι κυριότεροι λόγοι για την πτώση των βάσεων καθώς και τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν. Οι χαμηλότερες επιδόσεις παρατηρούνται στα τμήματα της περιφέρειας, όπου οι υποψήφιοι εισάγονται με πολύ χαμηλά μόρια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Τμήμα Ασφαλιστικών Επιστημών στα Γρεβενά η βάση διαμορφώθηκε στα 3.950 αντί 4.846 το 2019, ενώ ένας υποψήφιος στη Σάμο στο Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών εισάγεται με 3.925 αντί των 5.148 που ήταν πέρυσι.

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι περιζήτητες ιατρικές σχολές χαμήλωσαν για πρώτη φορά σημαντικά τη βάση εισαγωγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εισαγωγή στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης γίνεται με 17.400 μόρια από 18.123 που ήταν πέρυσι. Η Φαρμακευτική Αθήνας έχει βάση 17.025 μόρια, δηλαδή 823 λιγότερα από πέρυσι. Από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο σχεδόν όλες οι σχολές είναι με χαμηλότερη βάση από πέρυσι. Ενδεικτικά η εισαγωγή στο Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στη Λάρισα γίνεται με 4.750 μόρια, ενώ το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι έχει βάση 625 μόρια!

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο υπάρχουν αυξομειώσεις. Στα αστικά κέντρα παρατηρείται σταθερότητα των βάσεων με ελαφρές αποκλίσεις από τις περσινές. Στο Πεδίο αυτό, στο οποίο υπάγονται οι οικονομικές σχολές, συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος πανεπιστημίων και στρέφεται το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων, γιατί ελπίζουν ότι θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για μια επαγγελματική αποκατάσταση. Οι αστυνομικές και άλλες σχολές που δίνουν μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και προσελκύουν μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων χαμήλωσαν αρκετά τον πήχη εισαγωγής.

Με το παλαιό σύστημα

Φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δήλωσαν συμμετοχή με το παλαιό σύστημα σε όλα τα επιστημονικά πεδία 7.752 υποψήφιοι. Διαγωνίστηκαν στα ίδια μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα των Λατινικών αντί της Κοινωνιολογίας στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο και τη Νεοελληνική Γλώσσα σε όλα τα πεδία χωρίς συνεξέταση με τη Λογοτεχνία. Η εξεταστέα ύλη στα δύο συστήματα είναι διαφορετική γιατί οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν είχαν διδαχθεί ολόκληρη την ύλη λόγω του υποχρεωτικού κλεισίματος των λυκείων για δύο περίπου μήνες, ήταν μικρότερη. Οι βάσεις εισαγωγής στα δύο συστήματα είναι διαφορετικές καθώς η κλιμάκωση των βαθμολογιών διαφέρει. Ο τρόπος υπολογισμού των συνολικών μορίων είναι διαφορετικός γιατί στο παλαιό σύστημα υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας σε κάθε πεδίο, ενώ στο νέο σύστημα όλα τα μαθήματα είναι ισοδύναμα. Με το παλαιό σύστημα οι υποψήφιοι ήταν 6.604 και οι επιτυχόντες 5.258.

1ο Πεδίο:

Νομική Αθήνας 17.247

Νομική Θεσσαλονίκης 17.099

Νομική Κομοτηνής 16.412

Ψυχολογία ΕΚΠΑ 17.204

Παιδαγωγικό Δημοτ. Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 15.643

Δημόσια Διοίκηση Αθήνας 13.307

2ο Πεδίο:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνα 13.846

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 13.692

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών ΕΜΠ 16.281

Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 15.340

Φυσικής Αθήνα 10.604

Μαθηματικό Αθήνας 10.060

3ο Πεδίο:

Ιατρική Αθήνας 18.909

Ιατρική Θεσσαλονίκης 18.797

Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.430

Βιολογία Αθήνας 17.973

Χημεία Αθήνας 17.623

Φυσικοθεραπεία Αιγάλεω 16.990

4ο Πεδίο:

Οι βάσεις στο 4ο Πεδίο με το παλαιό σύστημα κατακρημνίστηκαν. Σε πολλές σχολές αρκούσε κάποιος να γράψει το όνομά του και να απαντήσει τυχαία σε 2-3 ερωτήσεις ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ για να εισαχθεί σε ένα πανεπιστήμιο! Εισάγονται σχεδόν όλοι. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ 13.050

Πληροφορικής ΟΠΑ 13.179

Οργάνωσης και Διοίκησης ΟΠΑ 9.544

Οικονομικών Επιστημών Αθήνα 2.333 (πτώση 82,2%)

Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 4.462 (πτώση 72,1%)

Οργάνωσης και Διοίκησης Πειραιά 2.081 (πτώση 85,3%)

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγάλεω 616 μόρια (πτώση 94,5%)