Δημοσιεύτηκε στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία αναστέλλεται έως και τις 24 Μαρτίου η λειτουργία των σχολείων, των Πανεπιστημίων και των φροντιστηρίων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την απόφαση, από την προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση οι ερευνητικές δραστηριότητες  η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και η λειτουργία των εστιών στέγασης.

Επίσης, προβλέπει την αναστολή λειτουργία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών α) των πάσης φύσεως παιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές και γ) των τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.