Τη δυνατότητα ηλεκτρονικού αιτήματος για βλάβη στην ηλεκτροδότηση δίνει στους καταναλωτές ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η όλη διαδικασία γίνεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας (deddie.gr) μέσω σχετικής εφαρμογής με τη συμπλήρωση τεσσάρων βασικών βημάτων.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι καταναλωτές είναι τα εξής:

– Συμπλήρωση του νομού που βρίσκεται το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο,

– Συμπλήρωση του Αριθμού Παροχής,

– Στοιχεία της βλάβης,

– Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων του καταναλωτή.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο δίκτυο ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία.