Στην τελική ευθεία βρίσκεται το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Εντός των ημερών παραδίδονται στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση οι αναλογιστικές μελέτες για το Ασφαλιστικό προκειμένου με βάση αυτές να καθοριστούν επακριβώς τα νέα ενισχυμένα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων. Οπως τονίζει μιλώντας στα «ΝΕΑ» κορυφαία πηγή του υπουργείου Εργασίας, τo επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από αναλογιστικές μελέτες που να επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητά του μέχρι το 2070, την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και την τήρηση εθνικών δεσμεύσεων που έχει η χώρα μας, καθώς η συνταξιοδοτική δαπάνη πρέπει να συγκλίνει μετά το 2030 με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης η ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα συνοδεύεται με έκθεση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα επιβεβαιώνει την επάρκεια των συντάξεων.

Τονίζεται ότι το προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο (Ιανουάριος 2020) – σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες – θα περιλαμβάνει αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για όσους εργάζονται για περισσότερα από 33 έτη, προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αύξηση αυτή, η οποία θα επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες συντάξεις – παλαιές, νέες και εκκρεμείς -, θα έχει αναδρομική ημερομηνία έναρξης τις 4 Οκτωβρίου 2019. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 33 συντάξιμα έτη σχεδιάζεται να είναι έως 8,5%. Η κλιμακωτή αύξηση της αναπλήρωσης στο 50% (έναντι 42,80%) για τη 40ετία οδηγεί σε αυξήσεις της τάξης του 10%-11% στα τελικά ποσά των συντάξεων για συντάξιμες αποδοχές έως 1.500 ευρώ και έως 14% για υψηλότερες.

Οι 4 κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων κύριων συντάξεων – με πάνω από 33 συντάξιμα έτη – που θα είναι οι κερδισμένοι του νέου Ασφαλιστικού είναι οι εξής:

1 Οσοι συνταξιοδοτηθούν από την ψήφιση του νόμου και μετά (Ιανουάριος 2020) και θα έχουν υπολογισμό σύνταξης με καλύτερους συντελεστές ανταποδοτικής σύνταξης.

2Οσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από 13.5.2016 έως και την ψήφιση του νέου νόμου που θα έχουν επανυπολογισμό της κύριας σύνταξης με τους νέους συντελεστές και θα πάρουν την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει αναδρομικά από 4 Οκτωβρίου 2019.

3 Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από το 2016) που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν πολύ μικρή θετική προσωπική διαφορά, κάτω από 50 ευρώ, με την αύξηση της ανταποδοτικής τους σύνταξης, λόγω ποσοστών αναπλήρωσης, αναμένεται να καλύψουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς και να περάσουν σε αρνητική προσωπική διαφορά, διεκδικώντας αύξηση στη σύνταξή τους. Για παράδειγμα, έστω συνταξιούχος που έχει στο εκκαθαριστικό του θετική προσωπική διαφορά 25 ευρώ. Αν έχει αποχωρήσει με 40 έτη ασφάλισης και η ανταποδοτική του σύνταξη αυξηθεί από 4 Οκτωβρίου κατά 50 ευρώ, τότε θα μηδενίσει την προσωπική διαφορά και θα δικαιωθεί μικρή αύξηση.

4Παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά σημαντικού ύψους άνω των 100 ευρώ. Η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης για τους συνταξιούχους αυτούς που έχουν πολλά έτη ασφάλισης οδηγεί σε συνολική αύξηση της νέας σύνταξης προ φόρου. Ετσι μειώνεται αντίστοιχα η προσωπική διαφορά. Οι εν λόγω συνταξιούχοι μπορούν να ελπίζουν σε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους από το 2023 και μετά, οπότε θα νομοθετηθούν γενικές αυξήσεις µε βάση την αύξηση του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Τονίζεται ότι στο υπό κατάθεση ασφαλιστικό νομοσχέδιο εντάχθηκαν και οι παρακάτω ρυθμίσεις:

1Η σημερινή μείωση της σύνταξης για όσους εργάζονται, που είναι στο 60%, θα διαμορφωθεί από 1.1.2020 στο 30%.

2 Απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές οι αμοιβές με «μπλοκάκι» όσων είναι ταυτόχρονα και μισθωτοί. Συνεπώς, όσοι είναι μισθωτοί σε μια επιχείρηση και παράλληλα αμείβονται με «μπλοκάκι» θα πληρώσουν το 2020 μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές μόνο για τη μισθωτή απασχόλησή τους. Για τις αποδοχές από το μπλοκάκι δεν θα πληρώνουν καθόλου ασφαλιστικές εισφορές.

3 Από 1.1.2020 θα εφαρμοστεί το νέο, καινοτόμο, ελεύθερο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες, που θα αφορά 1,4 εκατ. ασφαλισμένους.

4 Καθιερώνεται μόνιμος μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων, ο οποίος θα αντικαταστήσει τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ, το οποίο καταργήθηκε. Η σχετική δαπάνη, ύψους 971 εκατ. ευρώ, έχει ήδη ενσωματωθεί στη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2020.