Στις  21 Νοεμβρίου 2019 συγκαλείται  η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με την ανάθεση σε ειδικό εφέτη ανακριτή και επίκουρο αυτού, του χειρισμού της  υπόθεσης για τη φονική πυρκαγιά  στο Μάτι, η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το  θάνατο 102 συνανθρώπων μας και ανυπολόγιστες υλικές και οικολογικές ζημίες.

Ο  δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος , ο οποίος εκπροσωπεί  συγγενή θυμάτων σε δήλωσή του αναφέρει : «Εκφράζουμε την πεποίθηση, ότι αυτή τη φορά θα καταστεί δυνατή η σύγκληση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών, θα υπάρξει απαρτία και θα αποφασιστεί η ανάθεση της υποθέσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση από εμπειρότερο δικαστικό λειτουργό και γίνει ενδελεχέστερη αναζήτηση και αξιοποίηση του ποινικού αποδεικτικού υλικού, για την ουσιαστική διακρίβωση της αλήθειας».