Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το πως οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στο θέμα των διακρίσεων με βάση τη θρησκεία, το χρώμα του δέρματος, το φύλο ή τη σεξουαλική προτίμηση, επιχειρεί το Ευρωβαρόμετρο.

Για να το επιτύχει αυτό, έθεσε στους πολίτες το ερώτημα πως θα αισθάνονταν εάν ένα μέλος των διαφορετικών ομάδων αναλάμβανε το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας τους.

Όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα, η χώρα μας είναι πολύ λιγότερο ανεκτική σχετικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τα ποσοστά μάλιστα να είναι εντελώς αντίθετα από την τάση που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Γκέι, τρανς ή Ρομά πρωθυπουργός;

Μία από τις ερωτήσεις της έρευνας ήταν πως θα αισθάνονταν εάν ένα μέλος των διαφορετικών ομάδων αναλάμβανε το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας τους.

Οι Έλληνες απάντησαν σε ποσοστό 28% απάντησαν ότι θα ήταν εντελώς άβολο γι’ αυτούς να εκλεγεί ένας Ρομά πρωθυπουργός, ενώ το 49% πολύ άνετα.

Το 24% δήλωσε ότι δεν θα ήταν καθόλου άνετα με ένα τρανσς άτομο πρωθυπουργό και το 53% πολύ άνετα.

Το 21% απαντά ότι θα αισθανόταν πολύ άβολα με ένα άτομο intersex στην ελληνική πρωθυπουργία, ενώ το 54% θα ήταν πολύ άνετο.

Πολύ άβολα αισθάνονται με το ενδεχόμενο ενός γκέι, μίας λεσβίας ή ενός bisexual πρωθυπουργού σε ποσοστό που φτάνει το 18% ενώ το 64% δηλώνει πολύ άνετο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι Έλληνες δηλώνουν πολύ άνετοι με την πιθανότητα να εκλεγεί μία γυναίκα πρωθυπουργός σε ποσοστό που φτάνει το 88% και ένας νέος άνθρωπος σε ποσοστό 78%.

Απόλυτα άνετους απαντούν σε ποσοστό 77% ότι θα τους έβρισκε η εκλογή ενός ανθρώπου με αναπηρία και σε ποσοστό 75% ενός ηλικιωμένου ατόμου.

Το 72% των Ελλήνων ανέφερε ότι θα ήταν πολύ άνετο με πρωθυπουργό με διαφορετικό χρώμα δέρματος από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Το 69% θα δεχόταν με πολύ άνεση ένας πρωθυπουργό από διαφορετικό θρήσκευμα.

Διακρίσεις στους χώρους εργασίας

Οι Έλληνες εμφανίζονται κατά των διακρίσεων και στους χώρους εργασίας.

Σε ερώτηση αν θα αισθάνονταν πολύ άνετα με έναν συνάδελφο που θα ήταν μαύρος το 79% απαντά θετικά.

Το 72% απαντά θετικά για το ενδεχόμενο ενός γκέι, λεσβίας ή bisexual συναδέλφου και το 50% για έναν Ρομά συνάδελφο.

Διακρίσεις στον έρωτα

Τα πράγματα είναι πιο μοιρασμένα για τις διακρίσεις στον έρωτα.

Στο ερώτημα εάν θα αισθάνονταν πολύ άνετα το παιδί τους να ερωτευθεί έναν μαύρο άνθρωπο το 66% απαντά θετικά.

Το 55% απαντά ότι θα αισθανόταν πολύ άνετα στην περίπτωση που το παιδί του επέλεγε έναν σύντροφο του ίδιου φύλου και το 53% με έναν μουσουλμάνο.

Για το ενδεχόμενο ενός Ρομά συντρόφου το 48% δηλώνει πολύ άνετο.