Εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση ή αυτή δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Αυτή είναι η ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση, την οποία αποδέχτηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος.

Με τον τρόπο αυτόν λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ειδικά τα νησιά, αφού πλέον ξεκαθαρίζεται ο χαρακτήρας (και όχι το ιδιοκτησιακό καθεστώς) αυτών των εκτάσεων. Και αυτό σημαίνει πως αν οι εκτάσεις είναι ιδιωτικές (και όχι δημόσιες) οι ιδιοκτήτες μπορούν να χτίσουν με βάση τα όσα ισχύουν από την πολεοδομική νομοθεσία (δηλαδή για να χτίσει κάποιος σε εκτός σχεδίου περιοχή πρέπει να έχει τέσσερα στρέμματα).

Οπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση στις οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές. Με τον τρόπο αυτόν διευκολύνεται και η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών αφού πλέον θα μειωθούν οι εντάσεις.

Αντιδράσεις

Σημειώνεται πως με βάση τα όσα ίσχυαν σε πολλά νησιά, όπως για παράδειγμα, η Πάτμος και η Σύμη, πάνω από το 80% των εκτάσεων τους είχε χαρακτηριστεί ως δάσος (!) με συνέπεια να προκληθούν πολλές αντιδράσεις. Το ίδιο συνέβη και σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί πως σύμφωνα με τα όσα είχε δηλώσει στις 21 Ιανουαρίου 2019 ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, όταν είχε γίνει δέκτης πολλών παραπόνων, οι χορτολιβαδικές εκτάσεις στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτίρια με οικοδομική άδεια εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τις χορτολιβαδικές εκτάσεις οι οποίες κατά το 1945 ήταν αγροτικές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, με την απόφαση αυτή δίνεται ένα εργαλείο στους μελετητές και στις Διευθύνσεις Δασών που καταρτίζουν τους δασικούς χάρτες ώστε να συστηματοποιηθεί και να ομογενοποιηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού των φρυγανικών εκτάσεων που δεν φέρουν δασική βλάστηση. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση του χρόνου κατάρτισης των δασικών χαρτών.

Οι θεωρημένοι

Ετσι, για τις περιπτώσεις των ήδη θεωρημένων, αναρτημένων δασικών χαρτών, αυτοί θα επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία που υπάρχει στην υπουργική απόφαση για τα πρόδηλα σφάλματα. Για τους κυρωμένους δασικούς χάρτες θα γίνει άμεσα η διόρθωση –  αναμόρφωση των δασικών χαρτών με διαδικασία που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με βάση τη χθεσινή απόφαση, εκτάσεις που για παράδειγμα έχουν χαρακτηριστεί ΑΔ (δασωμένοι αγροί) πρέπει να γίνουν ΑΧ (αγροί που μετατράπηκαν σε χορτολίβαδα), οπότε, όπως προβλέπει ο νόμος, χαρακτηρίζονται αυτόματα ΑΑ (άλλες χρήσεις/δηλαδή αγροτικές από το 1945 και σήμερα) και άρα τίθενται εκτός προστατευτικού πλαισίου της δασικής νομοθεσίας. Ετσι, όπως λένε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, δίνεται η δυνατότητα για ευκολότερη μεταβίβαση ή χρήση αυτών των εκτάσεων και υποστήριξη της αναπτυξιακής δραστηριότητας στη νησιωτική Ελλάδα χωρίς εκπτώσεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία και με περιβαλλοντική τεκμηρίωση. «Επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιούργησε η ανισονομία στην εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας στις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. «Το πρόβλημα του διαφορετικού χαρακτηρισμού όμοιων φρυγανικών εκτάσεων είχε ως αποτέλεσμα σε νησιά όπως η Πάτμος αυτές να εμφανίζονται στον χάρτη ως δάση, ενώ σε νησιά των Κυκλάδων ως χορτολιβαδικές».

Και συμπληρώνει: «Μέριμνά μας είναι να εφαρμόζεται με τον ίδιο καθολικό τρόπο η δασική νομοθεσία σε όλη τη χώρα, με αντικειμενικά κριτήρια, και να ολοκληρωθούν οι δασικοί χάρτες σε όλες τις περιοχές. Γι’ αυτό ζητήσαμε την τεκμηρίωση και γνωμάτευση από το γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΕΝ, το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών». Σύμφωνα με δασικούς που γνωρίζουν καλά το θέμα, η απόφαση αυτή θα αποτελέσει οδηγό και για άλλες περιοχές. Θα πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί πως φρυγανική βλάστηση απαντάται κυρίως στα νησιά. Και σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, «οι εκτάσεις αυτές δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας, ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του δάσους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον».