Να παρατηρήσουν την Γη… από το Διάστημα καλεί εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο φέτος το καλοκαίρι.

Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορέσουν να το κάνουν πραγματικότητα στο «Θερινό Εργαστήριο Τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης από το Διάστημα στην Εκπαίδευση» που θα διεξαχθεί στις Λεύκες Πάρου από την 1η έως τις 6 Ιουλίου 2019.

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την εξάσκηση στην αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 10 Μαΐου 2019 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του θερινού εργαστηρίου.