Νέος γύρος αναρτήσεων δασικών χαρτών ξεκινάει την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019. Η ανάρτηση αφορά το Κορωπί (Δήμος Κρωπίας), τον Βόλο, τη Νέα Αγχίαλο, την Αλόννησο και τη Σκιάθο. Σήμερα η κύρωση των δασικών χαρτών σε όλη τη χώρα φθάνει το 41%.

Τα «nea.gr παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τους δασικούς χάρτες προκειμένου να μην διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν την περιουσία τους.

1) Τι είναι δασικός χάρτης;

Είναι ο χάρτης όπου οριοθετούνται και καταγράφονται οι περιοχές που υπόκεινται στην δασική νομοθεσία, καθώς και των χορτολιβαδικών, βραχωδών και πετρώδων εκτάσεων.

2) Ποιος είναι ο σκοπός σύνταξης δασικών χαρτών;

Η σύνταξη δασικών χαρτών έχει ως σκοπό την περιβαλλοντική προστασία των δασών, των δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, την προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και των ιδιωτών επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων στις διαδικασίες του κτηματολογίου, την αποκάλυψη και διασφάλιση της δημόσιας περιουσίας και την δημιουργία της βασικής πληροφοριακής υποδομής για τη δημιουργία του δασολογίου.

3) Πότε χαρακτηρίζεται μια περιοχή ως δασική ή χορτολιβαδική;

Ο χαρακτήρας μιας περιοχής προκύπτει μετά την εξέταση των αεροφωτογραφιών του 1945 (και συμπληρωματικά του 1960), καθώς και νεότερες, της περιόδου 2007-2009.

4) Πως μπορεί να δει κάποιος πως έχει χαρακτηριστεί μια έκταση;

Στην ιστοσελίδα www.ktimanet.gr έχουν αναρτηθεί όλοι οι δασικοί χάρτες (κυρωμένοι και αναρτημένοι). Ο πολίτης αφού αναζητήσει το ακίνητο του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορεί να δει τον χαρακτηρισμό του. Ο χαρακτηρισμός του έχει δύο γράμματα. Το πρώτο αφορά τον χαρακτήρα της έκτασης το 1945 ή το 1960 και το δεύτερο την νεότερη περίοδο. Αν για παράδειγμα έχει χαρακτήρα ΔΑ, σημαίνει ότι ήταν δασική έκταση ή δάσος παλαιότερα και πλέον έχει άλλη χρήση (π.χ. αγροτική).

5) Υπάρχουν εξαιρέσεις;

Δεν υπόκεινται σε αυτή την διαδικασία κύρωσης δασικών εκτάσεων οι οικιστικές πυκνώσεις ιώδους περιγράμματος, περιοχές όπου οι δήμοι έχουν δηλώσει. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πυκνή αυθαίρετη δόμηση εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

6) Πως σχετίζεται ο δασικός χάρτης με το κτηματολόγιο;

Οι δασικοί χάρτες εξετάζουν τον χαρακτήρα της έκτασης. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, οι εκτάσεις που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία θεωρούνται δασικές. Έμμεσα, λοιπόν, οι δασικοί χάρτες εξετάζουν και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και συνεπώς συνδέονται με το κτηματολόγιο.

7) Σε ποιες περιοχές δεν υφίσταται το τεκμήριο του Δημοσίου;

Τέτοιες περιοχές είναι η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά, τα Κύθηρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία.

8) Αν σύμφωνα με το Κτηματολόγιο η ιδιοκτησία του πολίτη έχει χαρακτηριστεί δασική χρειάζεται να υποβάλει αντίρρηση;

Οπωσδήποτε, διότι ο χαρακτήρας της έκτασης εξετάζεται κατά την διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη και όχι το κτηματολόγιο.

9) Πως μπορεί κάποιος να κάνει αντίρρηση;

Η αντίρρηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimanet.gr και μόνο εντός της περιόδου κατάθεσης αντιρρήσεων, δηλαδή ενστάσεων επί του αναρτημένου δασικού χάρτη. Στην συνέχεια τα αντίγραφα των εγγράφων πρέπει να κατατεθούν στο αντίστοιχο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.).

10) Τι έγγραφα πρέπει να κατατεθούν;

Ο αιτών πρέπει να καταθέσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει το έννομο συμφέρον (π.χ. συμβόλαιο αγοράς), εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας. Ενδεχομένως απαιτηθεί έκθεση αναγωγής τίτλων από νομικό.

11) Πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα;

Κατά την σύνταξη των δασικών χαρτών που έχουν αναρτηθεί, λόγω προδιαγραφών, παρατηρούνται σφάλματα αρκετών μέτρων. Όποιο τμήμα του ακινήτου δηλωθεί κατά αντίρρηση αυτό ελέγχεται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Για παράδειγμα, αν δεν συμπεριληφθεί μια λωρίδα 2μ. του ακινήτου, το τμήμα αυτό δεν εξετάζεται. Για το λόγο αυτό πρέπει να είναι επακριβώς εντοπισμένο το ακίνητο.

Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από απόσπασμα της εφαρμογής της θέασης ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ Α.Ε. Λόγω των προδιαγραφών της, ανταποκρίνεται μόνο για τον εντοπισμό του ακινήτου και δεν έχει την απαιτούμενη ακρίβεια για τις αντιρρήσεις. Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται συνήθως από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό.

12) Πότε πρέπει να καταθέσει τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας;

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης θέλει να αμφισβητηθεί ο δασικός ή χορτολιβαδικός χαρακτήρας είτε της παλαιάς εποχής είτε της νεότερης εποχής. Ενδεχομένως στην περίπτωση που αμφισβητείται ο χαρακτήρας της νεότερης εποχής να απαιτούνται μόνο φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας συνήθως συντάσσεται από αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, και λόγω του δασικού ενδιαφέροντος από δασολόγο.

13) Υπάρχει άλλος τρόπος να αλλάξει ο χαρακτήρας της έκτασης σε ένα δασικό χάρτη;

Η δικαστική οδός δεν αποκλείεται, αλλά κρίνεται πιο χρονοβόρα και κοστοβόρα από την διαδικασία κατάθεσης αντιρρήσεων δασικών χαρτών.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων. Η κατάθεση μπορεί να γίνει ηλεκτρονική ή στην αρμόδια Διεύθυνσης Δασών.

Αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων μπορεί να είναι κατατεθούν λόγω παράλειψης διοικητικών πράξεων, εμφανή λάθη στον χαρακτήρα της έκτασης και τεχνητές φυτείες. Δυστυχώς, σχεδόν όλες, οι αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων

σφαλμάτων δεν εξετάζονται επί της ουσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και απορρίπτονται.

Επίσης μπορεί να κατατεθεί αίτηση εξαγοράς στις περιπτώσεις όπου η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ.

14) Μπορεί κάποιος πολίτης να καταθέσει συγχρόνως αντίρρηση και αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και αίτηση εξαγοράς;

Βεβαίως. Συνίσταται δε ο πολίτης να συμβουλεύεται κάποιο ειδικό, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή δασολόγο. Σύμφωνα με τον νόμο η αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος γίνεται ατελώς (χωρίς παράβολο) και συνήθως η αρμόδια υπηρεσία απαντά εντός μηνός. Η απόφαση των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τον νόμο, εκδίδεται μετά από 6 μήνες, δυστυχώς όμως υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις πέρα από το διάστημα αυτό. Ο πολίτης πρέπει να ενημερωθεί από την αρμόδια επιτροπή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την εξέταση της αντίρρησης του.

15) Σε ποιες περιοχές έχει ήδη κυρωθεί συνολικά ή εν μέρει ο δασικός χάρτης;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις περιοχές που έχει κυρωθεί συνολικά ο δασικός χάρτης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50.xls

Για τις περιοχές που ο δασικός χάρτης έχει κυρωθεί εν μέρει υπάρχουν πληροφορορίες στη ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50.xls

16) Πότε κυρώνεται ο δασικός χάρτης;

Στις εκτάσεις όπου δεν κατατίθεται αντιρρήσεις, εντός 45 ημερών από την λήξη του διαστήματος κατάθεσης αντιρρήσεων, κυρώνονται οριστικά. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις η κύρωση επέρχεται μετά την εξέταση των αντιρρήσεων.

17) Τι γίνεται αν δεν προλάβει ο πολίτης να καταθέσει αντίρρηση;

Δεν μπορεί να κατατεθούν εκπρόθεσμες αντιρρήσεις δασικών χαρτών.

Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η αλλαγή του χαρακτήρα μπορεί να γίνει είτε δικαστικά είτε με αίτηση εξαγοράς στις περιπτώσεις με χαρακτήρα ΔΑ ή ΧΑ.

18) Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες μετά την εξέταση των αντιρρήσεων;

Σε περίπτωση που το ακίνητο χαρακτηριστεί ότι δεν υπόκεινται στην δασική νομοθεσία, δεν απαιτείται να κάνει κάτι. Σε αντίθεση περίπτωση θα απαιτηθεί να κάνει αίτηση εξαγοράς ή αίτηση άδειας καλλιέργειας ή να κινηθεί δικαστικά ή απλά να αποδεχθεί την απόφαση ως έχει.

19) Σε ποιες περιοχές είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξέλιξης αντιρρήσεων;

Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https:// www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx

Ενδεικτικά η υποβολή αντιρρήσεων για την Ανατολική Αττική (όπου η ανάρτηση έγινε στις 21/12/2018) και τη Θεσσαλονίκη λήγει στις 18 Απριλίου 2019. Στη Δυτική Αττική – Ανατολική Αττική που η ανάρτηση έγινε στις 19/10/2018, στις Κυκλάδες, τη Δράμα, τη Κοζάνη, στην Ανατολική Αττική (στις περιοχές που η ανάρτηση έγινε στις 27 Ιουλίου 2018), στα Τρίκαλα, τη Δυτική Αττική (υπόλοιπες περιοχές) και στην Καβάλα (Δ.Νέστου) η υποβολή αντιρρήσεων λήγει στις στις 29 Μαρτίου 2019.

20) Τι ισχύει για τις χορτολιβαδικες εκτάσεις στις οποίες έχουν αναγερθεί κτήρια;

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου ( 21 Ιανουαρίου 2019) με εγκύκλιο οι χορτολιβαδικές εκτάσεις, στις οποίες έχουν ανεγερθεί κτήρια με οικοδομική άδεια, εξαιρούνται από τη δασική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τις χορτολοβαδικές εκτάσεις οι οποίες κατά το 1945 ήταν αγροτικές.

Info

Υπουργείο Περιβάλλοντος / Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.