Τη χορήγηση ειδικής έγκρισης για την έκτακτη επιχορήγηση για το 2019 του φορέα, με την επωνυμία «Ίδρυμα Πρόνοιας και Εκπαιδεύσεως Κωφών και Βαρήκοων Ελλάδος» ΝΠΙΔ, με το ποσό των 60.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές δαπάνες, αποφάσισε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η εγκεκριμένη επιχορήγηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2019.