Η ομάδα εργασίας έλαβε αποφάσεις σχετικά με τη σήμανση των πινακίδων στις συνοριακές διαβάσεις, τα ταξιδιωτικά έγγραφα, τις πινακίδες κυκλοφορίας, την αλλαγή των πινακίδων στις δημόσιες υπηρεσίες, την αλλαγή των εγγράφων αλληλογραφίας, των χαρτονομισμάτων, τη σήμανση στους αυτοκινητόδρομους και την αντικατάσταση και αφαίρεση μνημείων.

Σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, «η τελωνειακή διοίκηση πρέπει να τοποθετήσει αυτοκόλλητες πινακίδες σήμανσης στις συνοριακές διαβάσεις καθώς και στα δύο αεροδρόμια, εντός τριών ημερών.

Εθνικό έμβλημα και λογότυπο

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας θα προετοιμάσει εντός επτά ημερών βιβλίο με τις γραφικές παραστάσεις που θα απεικονίζουν το συνταγματικό όνομα “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” μαζί με το εθνικό έμβλημα και το λογότυπο που θα χρησιμοποιούν οι κρατικοί θεσμοί στις εισόδους των κτιρίων τους.

Η Γενική Γραμματεία εντός επτά ημερών θα αναπτύξει λογισμικό που θα περιλαμβάνει όλα τα θεσμικά όργανα σε κρατικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και τις διαστάσεις των δημόσιων πινακίδων. Η αλλαγή όλων των πινακίδων, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών.

Ολα τα ιδρύματα θα αλλάξουν τις ψηφιακές εγγραφές (λογότυπα, μνημόνια, ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιστοσελίδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, κ.λπ.) σε διάστημα τριών ημερών.

Τα θεσμικά όργανα

Ολα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να τροποποιήσουν κατάλληλα τα υπομνήματα, το έντυπο υλικό και τους φακέλους σε διάστημα δύο εβδομάδων. Το υπουργείο Εξωτερικών θα αντικαταστήσει τις πινακίδες του υπουργείου, καθώς και τις σφραγίδες και τα επιστολόγραφα σε διάστημα δύο εβδομάδων και εντός τριών εβδομάδων στις διπλωματικές και προξενικές αποστολές.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να αρχίσει να εκδίδει νέες πινακίδες κυκλοφορίας σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Εν τω μεταξύ, ως μεταβατική λύση, το υπουργείο Εσωτερικών θα εξασφαλίσει αυτοκόλλητα που θα φέρουν το σήμα «NMK» για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

Το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να λάβει μέτρα και να προβεί σε δραστηριότητες για την εφαρμογή λύσης κατά τη μεταβατική περίοδο έως ότου δημιουργηθούν τεχνικές προϋποθέσεις για την έκδοση νέων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η έκδοση των νέων διαβατηρίων θα πρέπει να ξεκινήσει από τα τέλη του 2019. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, κατά την έξοδο ή την είσοδο στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας τα υφιστάμενα διαβατήρια ή σε αυτά που θα εκδοθούν τη μεταβατική περίοδο θα τοποθετείται σφραγίδα με την οποία θα διευκρινίζεται ότι τα διαβατήρια αυτά ανήκουν στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Τραπεζογραμμάτια και χαρτονομίσματα

Η Εθνική Τράπεζα, δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαδικασίας πρέπει να σχεδιάσει τις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή αντικατάσταση των τραπεζογραμματίων και χαρτονομισμάτων, διασφαλίζοντας τη μακροοικονομική σταθερότητα, και τα πρώτα νέα χαρτονομίσματα με το νέο όνομα της Εθνικής Τράπεζας θα μπορούσαν να τυπωθούν στις αρχές του 2020.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αντικατασταθούν πλήρως εντός πέντε ετών το αργότερο από την έναρξη του σχετικού κεφαλαίου της ΕΕ.

Η οδική σήμανση στους διεθνείς αυτοκινητόδρομους της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα των ενδωνύμων (στην αγγλική γραφή) έναντι των εξωνύμων (στην κυριλλική γραφή), θα αλλάξει μέσα σε δύο μήνες.

Μέσα σε έξι μήνες θα πρέπει να γίνει η αναθεώρηση και ο έλεγχος της κατάστασης των μνημείων, των δημόσιων κτιρίων και υποδομών, και εάν αναφέρονται στην αρχαία ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό ως μέρος της ιστορικής κληρονομιάς της Ελλάδα, θα ληφθούν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα και δραστηριότητες.

Εντός έξι μηνών, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα σύμβολα από την προηγούμενη εθνική σημαία που βρίσκονται σε ολόκληρο τον δημόσιο χώρο και είναι προς δημόσια χρήση. Τα αρχαιολογικά τεχνουργήματα εξαιρούνται».