Οι νέοι άνθρωποι έχασαν την επαφή με τα επαγγέλματα μαστορικής. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, οι νέοι μας να στερούνται ερεθισμάτων, με συνέπεια την αποστροφή τους σε κάτι άγνωστο. Η αναβάθμιση των τεχνικών λυκείων και η καλύτερη σύνδεση των τεχνικών σχολών με τις ανάγκες της παραγωγής, πρέπει να γίνει άμεσα και παράλληλα πρέπει να τρέξουν βελτιωμένα προγράμματα εξειδίκευσης εργαζόμενων που θα στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Αυτό σημείωσε ο Χρήστος Λούσης, μέλος της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας(ΒΕΑ) και υπεύθυνος Υποστήριξης Επιχειρήσεων, στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής, με θέμα την Απασχόληση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ.

Ο κ. Λούσης, στην εισήγησή του στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου και στην ενότητα «Ανάπτυξη ικανοτήτων στην επαγγελματική κατάρτιση και τεχνικές δεξιότητες», τόνισε ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, που αριθμεί 35.000 και πλέον εγγεγραμμένες επιχειρήσεις και εκφράζει περί τα 800 βιοτεχνικά και τεχνικά επαγγέλματα, έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως το πρόβλημα του ελλείμματος σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (ΕΕΚ) με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Για το ΒΕΑ, η βαρύτητα, πρέπει να δοθεί, στα εξής θέματα: αναντιστοιχία επαγγελματικών προσόντων και αγοράς εργασίας, κρίσεις, τεχνικές αλλαγές και πληθυσμιακές μεταβολές οι οποίες δημιουργούν ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας, πλεόνασμα προσόντων των εργαζομένων ή έλλειψη τεχνικών προσόντων για κάποιους κλάδους.

Ο ομιλητής, επισήμανε τον μεγάλο κίνδυνο να χαθεί η συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια, που απομακρύνθηκαν οι βιοτεχνίες από τον αστικό ιστό, οι νέοι άνθρωποι έχασαν την επαφή με τα επαγγέλματα μαστορικής. Αυτό, έχει σαν αποτέλεσμα, οι νέοι μας να στερούνται ερεθισμάτων, με συνέπεια την αποστροφή τους σε κάτι άγνωστο. Η αναβάθμιση των τεχνικών λυκείων και η καλύτερη σύνδεση των ανώτερων τεχνικών σχολών με τις ανάγκες της παραγωγής, πρέπει να γίνει άμεσα.

Παράλληλα, πρόσθεσε, ότι πρέπει να τρέξουν βελτιωμένα προγράμματα εξειδίκευσης εργαζόμενων που θα στοχεύουν στην ουσιαστική βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Τέλος ,υπογράμμισε ότι το ΒΕΑ πιστεύει στην στροφή προς την «οικονομία της γνώσης» και γι αυτό, ζητά από την Πολιτεία, να έχει άμεση και ουσιώδη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και νομοθετικών ενεργειών που αφορούν τα θέματα κατοχύρωσης των τεχνικών επαγγελμάτων και της κατάρτισης των νέων.