Με προσωρινή απόφαση του ΣτΕ εξακολουθεί να παραμένει «παγωμένη» η διαδικασία του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια ζώνη) του ΟΛΠ.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει οι εταιρείες «Τέρνα Ανώνυμος Τουριστική, Τεχνική και Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «J&P- ΑΒΑΞ Α.Ε.» και στρέφονται  κατά της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και του ΟΛΠ.

Συγκεκριμένα οι  προσφεύγουσες εταιρείες ς ζητούν να ανασταλούν οι υπ΄  αριθμ. 1 και 2/2018 αποφάσεις της επταμελούς σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως και να ανασταλεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου επέκταση επιβατικού λιμένα του ΟΛΠ (Νότια Ζώνη, φάση Α΄), προϋπολογισμού 136.283.800 ευρώ .

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την αντιπρόεδρο  Μαρία Καραμανώφ  , έκανε δεκτές με προσωρινή απόφαση τις αιτήσεις των δύο εταιρειών . Οι ανώτατοι δικαστές δεν παραλείπουν να επισημάνουν  ότι η συναφθείσα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Cosco σύμβαση παραχώρησης το 2016 συνιστά πλήρη και ριζική μεταβολή του νομικού καθεστώτος  και των όρων της σύμβασης του 2002 για την παραχώρηση  των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου προς τον ΟΛΠ και κατ΄ επέκταση, συνιστά αντίστοιχη μεταβολή του περιεχομένου  των δικαιωμάτων τα οποία μεταβιβάστηκαν στην Cosco.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η  αναστολή ισχύει μέχρι να εκδοθούν οι οριστικές αποφάσεις του ΣτΕ επί των κυρίων αιτήσεων των δύο εταιρειών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συζητηθούν εντός του 2019.