Αλλαγές στο τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης ενώ καμια αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών αποφάσισε η γενική συνέλευση της ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Με βάση την ψηφοφορία που διεξήχθη ως προς την Συνταγματική Αναθεώρηση αποφασίστηκαν τα εξής :

Για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης:

Να γίνει αλλαγή της υφιστάμενης διάταξης προς την κατεύθυνση να μην υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Ειδικότερα, επιλογή από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή ή τον ΠτΔ, προεπιλογή από εκλεκτορικό σώμα. Κατά την διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Βουλής και μετά από επιστημονικό διάλογο η διατύπωση της τελικής θέσης της ΕΔΕ να γίνει από την Γενική της Συνέλευση.

Για τα όρια συνταξιοδότησης: Να μη γίνει καμία αλλαγή στα υφιστάμενα όρια.

Για την απαγόρευση συμμετοχής συνταξιούχων δικαστικών σε άλλες θέσεις επί 2ετία μετά την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα: Να μην καταλαμβάνουν καμία πολιτική ή δημόσια θέση, ούτε θέση σε Ανεξάρτητες Αρχές.

Για το επιτρεπτό της απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς: Να εισαχθεί διάταξη στο άρθρο 23 παρ. 2 που να ορίζει «Η διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων ως μορφή συλλογικής διαμαρτυρίας των δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά απεργία».

Για την κατάργηση του Μισθοδικείου: Να καταργηθεί και να ανατεθεί η αρμοδιότητα στο Α.Ε.Δ.

Για την κατάργηση του διάχυτου Συνταγματικού ελέγχου των νόμων: Δεν συμφωνούμε

Για την κατάργηση της παρέμβασης του Υπουργού Δικαιοσύνης στις προαγωγές και στα πειθαρχικά των δικαστικών λειτουργών: Συμφωνούμε