Γλιτώνουν την κατεδάφιση για 25 χρόνια όσα σπίτια βρίσκονται σε «δασικούς οικισμούς αυθαιρέτων» (οικιστικές πυκνώσεις) και κατασκευάστηκαν μετά τον Ιούνιο του 1975 (έως την 28η Ιουλίου 2011) και κατά 40 χρόνια όσα ανεγέρθηκαν πριν από τον Ιούνιο του “75.

Αυτό, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση – ενόψει και της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις οικιστικές πυκνώσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Ιανουαρίου 2019 με στόχο να αρχίσει η σχετική συζήτηση στη Βουλή τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Σε αυτά τα κτίρια – μετά την καταβολή των προβλεπόμενων προστίμων – επιτρέπεται μόνο η σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας και η διενέργεια επισκευαστικων εργασιών ύστερα από άδεια της υπηρεσίας δόμησης.

Οπως ξεκαθαρίστηκε χθες, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, του αναπληρωτή υπουργού Σωκράτη Φάμελλου και του υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Δημαρά, «ο νόμος δεν ρυθμίζει πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα», ενώ μετά την παρέλευση των προαναφερόμενων χρονικών ορίων ενεργοποιούνται και πάλι τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ο χρόνος κατασκευής των κτιρίων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αεροφωτογραφιών ή από δημόσια έγγραφα, ιδίως έγγραφα της Δασικής Υπηρεσίας, πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών και τίτλοι ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί πριν από το 1975 και αφορούν το κτίριο. Το πεδίο εφαρμογής του νόμου είναι αποκλειστικά τα δάση, οι δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις της δασικής νομοθεσίας.

Τα δασικά πρόστιμα

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η πληρωμή του ενιαίου δασικού προστίμου περιλαμβάνει το κτίριο εντός της οριστικής οικιστικής πύκνωσης, τον καταληφθέντα περιβάλλοντα χώρο, τις συνοδεύουσες κατασκευές εντός του περιβάλλοντος χώρου. Και ο υπολογισμός του προστίμου διαμορφώνεται από τις εξής μεταβλητές: την αξία του δάσους, το κόστος της αναδάσωσης, την έκταση της εκχέρσωσης, την τιμή της πλησιέστερης ζώνης, την επιφάνεια του κτιρίου και το κόστος των εργασιών συνορευουσών κατασκευών.

Προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 33% αν πρόκειται για πρώτη και μοναδική κατοικία, κατά 33% αν πρόκειται για ιδιωτικό δάσος, κατά 50% αν πρόκειται για συνδυασμό των προαναφερόμενων κριτηρίων και κατά 20 % στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής του προστίμου σε 100 δόσεις. Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου δασικού προστίμου, η πράξη κατεδάφισης και τα λοιπά διοικητικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στα κτίρια και στις συνοδευόμενες από αυτά κατασκευές αναστέλλονται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι ενήμεροι ως προς την καταβολή των δόσεων.

Τυχόν καταβληθέντα ποσά, που αφορούν διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας μέχρι την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, δεν επιστρέφονται και δεν συμψηφίζονται. Την ίδια ώρα, εκκρεμείς ποινικές διώξεις, για ανέγερση κτιρίων, σε εκτάσεις εντός των οικιστικών πυκνώσεων, που υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αναστέλλονται με την προσκόμιση βεβαίωσης υπαγωγής και παύουν οριστικά με την ολοσχερή εξόφληση.

Οικιστικές πυκνώσεις

Διευκρινίζεται πως με βάση τα όσα προβλέπονται, ο προσδιορισμός μιας περιοχής ως οικιστικής πύκνωσης είναι είτε να υπάρχουν (ελάχιστος αριθμός) 50 κτίρια σε 25 στρέμματα (ελάχιστη έκταση), είτε 100 κτίρια σε 100 στρέμματα, είτε 200 κτίρια σε 200 στρέμματα.

Σε ό,τι αφορά την υπαγωγή στον νόμο, όπως ξεκαθαρίστηκε, η μείωση του αριθμού των κτιρίων και του εμβαδού που αυτά καταλαμβάνουν δεν αναιρεί την υπαγωγή του υπολοίπου τμήματος της οικιστικής πύκνωσης στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης. Στις διατάξεις του νόμου δεν υπάγονται οι οικιστικές πυκνώσεις που βρίσκονται σε εθνικούς δρυμούς, σε υγροβιοτόπους Ραμσάρ, σε περιοχές Natura 2000, σε προστατευόμενα και σε παραγωγικά δάση.

Κατ” εξαίρεση, εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου οικιστικές πυκνώσεις κείμενες εντός εκτάσεων στις οποίες, είτε έχει εξειδικευτεί το ειδικό καθεστώς προστασίας της περιοχής με την έκδοση κανονιστικών πράξεων και επιτρέπεται η δόμηση, είτε δεν έχει εξειδιεκυετει το ειδικό καθεστώς.