Ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων επιχειρείται να αποκτηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα  συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη,  έχει ξεκινήσει ήδη δύο σημαντικές «χαρτογραφήσεις», στο πλαίσιο της  καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  Για το λόγο αυτό  χαρτογραφούνται όλες ανεξαιρέτως οι ΜΚΟ , οι οποίες δεν έχουν ένα κεντρικό μητρώο, αλλά  κάθε υπουργείο έχει  τις δικές του ΜΚΟ ανάλογα με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους.  Με τον τρόπο αυτό η Αρχή επιχειρεί να καλύψει το κενό αυτό που υπάρχει, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άσκησης ενιαίου και ολοκληρωμένου ελέγχου σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αυτές μπορεί να ασκούν και κατά συνέπεια των πηγών χρηματοδότησης που μπορεί να έχουν .  Επιπλέον, η Αρχή χαρτογραφεί  τις αγορές ακινήτων  από αλλοδαπούς – φυσικά , νομικά πρόσωπα ή άλλες νομικές οντότητες που μπορούν να αποκτήσουν εμπράγματες αξίες σε ακίνητα – .  Στόχος είναι και μέσω αυτής της κίνησης να ελεγχθούν  κυρίως οι μεγάλες αγορές, που αφορούν σε χορήγηση «χρυσής βίζα» και να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως  προκύπτουν ενδείξεις  τέλεσης  για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.