Την ικανοποίησή του γιατί επιτέλους, «έστω και με καθυστέρηση 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, άρχισε η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος» εκφράζει ο Σύνδεσμος των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη «να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η ΑΑΔΕ έως 31/12/2018, η ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και να ξεκινήσει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια».

Επικαλούμενος πρόσφατες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ για τις δράσεις καταπολέμησης της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου καυσίμων, ο ΣΕΕΠΕ τονίζει ακόμη ότι η Αρχή, εφαρμόζοντας σχέδιο για καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα εισροών – εκροών, πραγματοποίησε 483 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων και εντόπισε παραβατικότητα που ανέρχεται στο 15,9%.

Τονίζεται τέλος ότι «Τα σημαντικότατα ευρήματα – που δικαιώνουν τον Σύνδεσμο για την έκταση και το μέγεθος του λαθρεμπορίου – είναι ότι:

-Από τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 1687 δειγμάτων που εξετάσθηκαν, το 10,1% ήταν μη κανονικά δείγματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα 913 δείγματα Πετρελαίου Κίνησης προερχόμενα από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες το ποσοστό «μη κανονικών δειγμάτων» ανέρχεται στο 16,2%.

-Από 388 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα Υγραερίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαπιστώθηκαν 80 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό 20,6%».