Μεγάλη αύξηση κατά 17,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου πέρυσι, έναντι αύξησης 9,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Αύξηση 18% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών.

*Μείωση 6,8% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση 15,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.

*Αύξηση κατά 20,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Ο γενικός δείκτης τον Ιούλιο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2018 παρουσίασε αύξηση 1,9%.