Ποσό ύψους 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το επιτόκιο της δημοπρασίας διαμορφώθηκε στο 0,85% (όσο και στην προηγούμενη δημοπρασία την 1η Αυγούστου) και η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,37 φορές (έναντι υπερκάλυψης κατά 1,52 φορές στην προηγούμενη δημοπρασία).

Ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Αυγούστου, ενώ μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές, ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως αύριο Πέμπτη 30 Αυγούστου.