Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2018, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 186 θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι αυτή της Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ και αυτή της Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικότητας Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων ΔΕ. Οι προσληφθέντες διευκρινίζεται πως θα απασχοληθούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία στους περισσότερους νομούς της χώρας.
Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Η προθεσμία, λοιπόν, υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 14.00.
Ωστόσο, η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλενται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018, ΤΘ 14308, Αθήνα ΤΚ 115 10.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 27ης Ιουλίου 2018, ημέρας Παρασκευής. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές, ενώ ο υποψήφιος, ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.