Συνολικά 24 άτομα, με δίμηνες συμβάσεις εργασίας, προτίθεται να προσλάβει ο Δήμος Ηρακλείου για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2018». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 20 Ιουλίου στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου (Αγίου Τίτου και 25ης Αυγούστου).