Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, μέλος της MEDEL – Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés (Ευρωπαίοι Δικαστικοί Λειτουργοί για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες) για τη συνεχιζόμενη επί τέσσερις και πλέον μήνες κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, Άγγελου Μητρετώδη και Δημητρίου Κούκλατζη, σε τουρκικές φυλακές, χωρίς την απαγγελία κατηγορίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διαβιβάσει στη ΜEDEL – Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés την ανακοίνωση με την οποία θέτει επί τάπητος θεμελιώδη ζητήματα που άπτονται της δίκαιης δίκης και να υποβάλει αίτημα, ώστε η υπόθεση αυτή να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες αναφέρει σε ανακοίνωσή της :

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και το Διεθνές Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει συσταθεί με νόμο, το οποίο θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε κατηγορίας σχετικά με ποινικό αδίκημα, η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του. Επιπροσθέτως, το άρθρο 5 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει ότι «όποιος συλλαμβάνεται θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως, σε γλώσσα που καταλαβαίνει, για τα αίτια της σύλληψής του και για οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος του».
Οι παραπάνω θεμελιώδεις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές περί απαγγελίας συγκεκριμένης κατηγορίας και περί δημόσιας και δίκαιης δίκης στην προκειμένη περίπτωση έχουν παραβιασθεί κατάφωρα.
Ενόψει των ανωτέρω οι Τουρκικές Δικαστικές Αρχές με σεβασμό στα δικαιώματα των υπό κράτηση στρατιωτικών και στην αρχή του Κράτους Δικαίου οφείλουν να ευθυγραμμισθούν με τις επιταγές των παραπάνω Διεθνών και Ευρωπαϊκών κειμένων περί ταχείας και δίκαιης δίκης.