Στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό – βράβευση «Προώθηση της Επιχειρηματικότητας έτους 2018», που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Αυστρία, ο Δήμος Πειραιά επελέγη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Η πρόταση του δήμου ήταν μία εκ των δύο που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό σε εθνικό επίπεδο και αφορά τις πρωτοβουλίες του δήμου για τη γαλάζια επιχειρηματικότητα.Η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκπόνηση στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη για την περίοδο 2018-2024, τον διαγωνισμό γαλάζιας καινοτομίας του δήμου «BlueGrowth», τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και εφαρμογής (BLUACT) του διαγωνισμού «BlueGrowth» από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT, καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία (εντός του 2019) του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πειραιά.