Να κριθούν διατηρητέα μνημεία τα δύο φουγάρα και τμήματα του παλιού εργοστασίου της Ανώνυμης Βιοχημικής Εταιρείας Ανατολή, που βρίσκεται στη Νέα Χώρα Χανίων, προτείνει η Αρχαιολογική Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων με έδρα στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων, Τάσο Βάμβουκα, η υπηρεσία έπειτα από αίτημα του δήμου αποφάσισε να εισηγηθεί τον χαρακτηρισμό ως νεότερου μνημείου του λεβητοστασίου με το, εν επαφή, μηχανοστάσιο των δύο καπνοδόχων και του σωζόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού εντός του λεβητοστασίου, καθώς αποτελούν μοναδικό μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας στην περιοχή των Χανίων, υλικό φορέα της συλλογικής μνήμης της πόλης και τμήμα της ιστορίας της.