Ακριβότερη θα είναι η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περίπτωση που η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ακολουθήσει την άποψη του Β" Τμήματος που έκρινε, κατά πλειοψηφία, ότι στις ομαδικές αιτήσεις ακύρωσης δεν θα καταβάλλεται ένα παράβολο των 150 ευρώ, όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά θα καταβάλλει ξεχωριστά 150 ευρώ ο καθένας από όσους συμμετέχουν στην αίτηση ακύρωσης. Η απόφαση της πλειοψηφίας εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών. Κατά την άποψη της μειοψηφίας πάντως (οι σύμβουλοι Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος και Ιωάννης Σύμπλης, όπως και η πάρεδρος, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, Ολγα-Μαρία Βασιλάκη) οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις «ουδόλως θεσπίζουν υποχρέωση καταβολής παραβόλου για καθέναν χωριστά από τους διαδίκους που ενώνονται στο κοινό δικόγραφο στο πλαίσιο του δικονομικού θεσμού της ομοδικίας, εφόσον μάλιστα η ακυρωτική δίκη αφορά την αντικειμενική νομιμότητα μιας διοικητικής πράξης και όχι αυτοτελείς ατομικές αξιώσεις».