Οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής εξετάστηκαν στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον όπου τα θέματα δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερη δυσκολία, αν εξαιρεθεί το Θέμα Γ που ήταν λίγο πιο απαιτητικό. Ειδικά αν τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα θέματα του 2017, τα φετινά θέματα ήταν σε όλη τους την έκταση αρκετά πιο εύκολα. Πιο συγκεκριμένα: το Θέμα Α ήταν αρκετά εύκολο με εξαίρεση ίσως το ερώτημα Α3. (3) που απαιτούσε ευχέρεια στη σύνταξη λογικών συνθηκών. Το Θέμα Β1 ήταν θέμα αρκετά γνώριμο στους διαβασμένους μαθητές και το Β2, αν και όχι τετριμμένο διάγραμμα ροής, αρκετά απλό για τους διαβασμένους. Το Θέμα Γ ήταν πιο απαιτητικό από τα υπόλοιπα και με αρκετά ερωτήματα που όμως κινούνταν στις κλασικές εντολές που διδάσκονται οι μαθητές. Το Θέμα Δ, τέλος, δεν παρουσίαζε ιδιαίτερη δυσκολία.