Το κρίσιμο χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής να παγιωθούν και να συμβάλουν δραστικά στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών νοσημάτων αναζητούν οι επιστήμονες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Sheffield Hallam. Από σήμερα έως τις 20 του μήνα, ενήλικα άτομα από τη Θεσσαλονίκη που έχουν υιοθετήσει τη μεσογειακή διατροφή για τουλάχιστον μία πενταετία, δεν ασκούνται συστηματικά και δεν έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα μπορούν να συμμετέχουν δωρεάν σε μια ωριαία εξέταση στο ΑΠΘ. Σε αυτήν θα υποβάλλονται σε ένα τσεκάπ και σε μια μη επεμβατική, χωρίς βελόνες, μέτρηση για τη διασταλτικότητα των αγγείων τους.