Ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 34 δήμους – θυλάκους ανεργίας θα μπορούν το επόμενο διάστημα να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν.  
Πρόκειται συνολικά να ωφεληθούν περίπου 7.180 ωφελούμενοι, οι οποίοι θα καταρτιστούν στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες, ενώ η κατάρτισή τους θα αφορά και θέματα «Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».
Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης αφορούν αποκλειστικά τους ωφελούμενους οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης μέσω κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πως το πρόγραμμα της θεωρητικής κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 120 ώρες. Ειδικότερα, οι 100 ώρες αφορούν την κατάρτιση για τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ οι υπόλοιπες 20 ώρες την κατάρτιση στον τομέα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.
Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Η ενδυνάμωση και η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ωφελουμένων είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος. Την ίδια στιγμή, όμως, η διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας μέσω της βοήθειας που προσφέρουν οι συνδυασμένες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης είναι ο απώτερος σκοπός, όπως και η αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση.  
Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες των 34 δήμων, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 8μηνο απασχόλησης του ωφελουμένου. Δυνατότητα παράτασης του χρονικού διαστήματος απασχόλησης δίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπέρβαση του ανώτερου ορίου των 200 ημερομισθίων προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατάρτιση.
Σύμφωνα με την πρόσκληση του Οργανισμού, τα προγράμματα πρόκειται να υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της συγκεκριμένης πρόσκλησης. Στο μεταξύ, η δράση της πιστοποίησης θα υλοποιηθεί με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher). Ετσι, οι ωφελούμενοι που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης, δικαιούνται προσωπική Επιταγή Κατάρτισης, μέσω της οποίας θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Επισημαίνεται πως η Επιταγή Κατάρτισης θα είναι οικονομικής αξίας έως 780 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης αξίας 720 ευρώ και πιστοποίησης αξίας έως 60 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι ωφελούμενοι, οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr.