Η χώρα μας ως γνωστόν δεν διαθέτει Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), που αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομειακής θεραπείας, πρόληψης και ιατρικοκοινωνικής φροντίδας. Διαθέτει κατακερματισμένη και ανοργάνωτη πρωτοβάθμια περίθαλψη με υποβαθμισμένα Κέντρα Υγείας, πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ και με τον συμβεβλημένο ιδιωτικό τομέα.

Η κρίση επιδείνωσε τα υφιστάμενα προβλήματα λόγω μείωσης της χρηματοδότησης και του περιορισμού των προσλήψεων. Η σημερινή κυβέρνηση κάνει το μεγάλο λάθος να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα προς τη λάθος κατεύθυνση. Αντί να ενισχύσει με κάθε δυνατό τρόπο τα υπάρχοντα Κέντρα Υγείας και πρώην πολυϊατρεία (νυν ΠΕΔΥ) και να ανακατανείμει τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, αποφάσισε για λόγους εντυπωσιασμού να σπαταλήσει τους περιορισμένους πόρους στη δημιουργία θνησιγενών ΤΟΜΥ –δηλαδή μικρών ιατρείων στις αστικές περιοχές, τα οποία δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό να προσφέρουν στη σύγχρονη νοσηρότητα του αστικού πληθυσμού.

Η εγκατάλειψη των Κέντρων Υγείας και των νοσοκομείων ειδικά στις τουριστικές περιοχές έχει ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό, που αποτελεί στη χώρα μας την ατμομηχανή της σημερινής οικονομίας, και ταυτόχρονα υπονομεύει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού που θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εξαιρετικά κερδοφόρο τομέα.

Ο Γιάννης Τούντας είναι καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, καθώς και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.