Αύξηση κατά 5,4% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ωστόσο σε ετήσια βάση ο όγκος των αδειών υποχώρησε κατά 14,5%. Αναλυτικότερα το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας) κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2018, στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 989 οικοδομικές άδειες, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,2% στην επιφάνεια και κατά 14,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2018 ανήλθαν σε 985, ενώ οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε τέσσερις.