Στενό κορσέ σε 11 ΔΕΚΟ με την υποχρεωτική υποβολή επιχειρηματικών πλάνων έως το τέλος του μήνα, αξιολόγηση και αλλαγές στις διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων βάζει το Υπερταμείο: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ (ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ), ΟΚΑΑ, ΚΑΘ, Ελληνικές Αλυκές, Διώρυγα Κορίνθου και ΔΕΘ/HELEXPO τελούν υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπερταμείου ενώ οι δανειστές παρακολουθούν στενά την πορεία του προγράμματος αξιοποίησής τους που συνδέεται με την τόνωση των δημοσίων εσόδων.
Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, όπως είναι η επίσημη ονομασία του Υπερταμείου, έδωσε χθες στη δημοσιότητα το στρατηγικό σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των θυγατρικών της καθώς και τα πλαίσια για την εκμετάλλευση μέσω μίσθωσης ή πώλησης των 71.459 ακινήτων του Δημοσίου. Το σχέδιο των 270 σελίδων αναρτήθηκε λίγη ώρα μετά τις συστάσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο για επιτάχυνση όλων των δράσεων που συνδέονται με την τέταρτη αξιολόγηση. «Βούλησή μου είναι να μη δεχτώ καθυστερήσεις, κωλυσιεργίες και τεχνικά εμπόδια» είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αποτελεσματικότητα του Υπερταμείου αποτελεί έναν από τους βασικούς πονοκεφάλους της τέταρτης αξιολόγησης.
Στην ΕΕΣΥΠ υπάγονται ως άμεσες θυγατρικές το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) καθώς και οι «λοιπές θυγατρικές» που περιλαμβάνουν τις συμμετοχές του δημοσίου σε επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ κ.λπ.
Αυτές είναι και οι εταιρείες που θα πρέπει έως το τέλος του Απριλίου να παρουσιάσουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια, ενώ τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων ΔΣ της ΕΕΣΥΠ.
Οπως αναφέρουν πηγές, σε στενή παρακολούθηση από την ΕΕΣΥΠ, χωρίς να αποκλείονται μάλιστα και εξελίξεις σε επίπεδο διοίκησης, βρίσκονται τα ΕΛΤΑ και ο ΟΑΣΑ με τις θυγατρικές του ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ.
Στις εταιρείες αυτές, όπως προκύπτει και από το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου, διαπιστώνεται η ανάγκη εξορθολογισμού των ελεγχόμενων δαπανών, ο επανασχεδιασμός του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου, η αντιμετώπιση της εισιτηροδιαφυγής, ενώ για τα ΕΛΤΑ επιπροσθέτως τονίζεται η ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας της εταιρείας, μέσω άμεσων και στοχευμένων ενεργειών. Επίσης στο Υπερταμείο υπάγονται και οι ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και Folli Follie Α. Ε., στις οποίες αποτελεί μέτοχο μειοψηφίας. Προς μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ οδεύει και το Ολυμπιακό Κέντρων Αθηνών (ΟΑΚΑ) εφόσον μετατραπεί σε κεφαλαιουχική εταιρεία.
Το ενδιαφέρον του στρατηγικού σχεδίου επικεντρώνεται στις 11 ΔΕΚΟ όπου το πολυσέλιδο κείμενο παρουσιάζει τη σημερινή κατάσταση σε κάθε εταιρεία, τη διαχρονική πορεία των οικονομικών μεγεθών έως και το 2016, τις τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τα αδύναμα σημεία.
Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ μεταξύ άλλων είναι:
1. Η τήρηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης και της καλής λειτουργίας των διοικητικών συμβουλίων.
2. Τροποποίηση των καταστατικών των δημόσιων επιχειρήσεων σε εναρμόνιση με τον νόμο περί ΑΕ.
3. Ο καθορισμός στρατηγικών στόχων στις διοικήσεις των θυγατρικών.
4. Κατάρτιση και υποβολή στην ΕΕΣΥΠ των επιχειρηματικών πλάνων των θυγατρικών έως τον Απρίλιο του 2018.
5. Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων για τα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών και αξιολογήσεων των διοικήσεων.
6. Καθορισμός των άμεσα εφικτών αποτελεσμάτων για συνεισφορά στη δημιουργία αξίας και την αύξηση των εσόδων για το Δημόσιο.
Στους μεσοπρόθεσμους στόχους είναι επίσης:
1. Η ενίσχυση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
2. Η επικαιροποίηση των επιχειρηματικών πλάνων, με συνεχή αξιολόγηση, ενώ οι θυγατρικές θα πρέπει να αναζητούν τις συνέργειες και τις στρατηγικές συνεργασίες.
3. Συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων επιχειρήσεων με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών τους δαπανών.
4. Καθορισμός μεσοπρόθεσμων επιτεύξιμων αποτελεσμάτων για τη συμβολή εσόδων στο Δημόσιο, αλλά και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αξίας των περιουσιακών του στοιχείων, αξιολογώντας τις διαφορετικές εναλλακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης.
Με δήλωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη επισημαίνει: «Εχουμε διαγνώσει τα δυνατά σημεία κάθε επιχείρησης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αδυναμίες που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών αλλά και τις ευκαιρίες που μπορούν να εκμεταλλευτούν προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς, το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί το πρώτο σημαντικό ορόσημο και μια σταθερή βάση για την οργανωμένη και με ρεαλιστικό τρόπο λειτουργία των δημόσιων επιχειρήσεων».