1. Ενταξη των τρίτεκνων οικογενειών στην κατηγορία των πολυτέκνων

2. Μέτρα στήριξης γενικά της μητρότητας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

3. Ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον αφορά προσλήψεις (ΑΣΕΠ κ.λπ.) και μεταφορές

4. Σίτιση και στέγαση (και όχι μετεγγραφές) των φοιτητών

5. Μέτρα στήριξης

των νέων ζευγαριών