Δύο θέσεις για το κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας στην Αθήνα προκηρύσσουν τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας. Ειδικότερα, ζητούν έναν γραμματέα πλήρους απασχόλησης και έναν κοινωνικό λειτουργό μερικής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, για τη θέση του γραμματέα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ιδιωτικής σχολής στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ή στη διοικητική / γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητα οι υποψήφιοι να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών.
Επίσης χρειάζεται να έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ (πιστοποιητικό ECDL Core 1-7 ή αντίστοιχο) και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας, φροντίδας οικογένειας, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και παιδικής προστασίας.
Για τη θέση του κοινωνικού λειτουργού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ τμήματος κοινωνικής διοίκησης, κατεύθυνσης κοινωνικής εργασίας ή πτυχίο ΤΕΙ τμήματος κοινωνικής εργασίας. Απαιτείται τριετής προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού ή/και άλλες δομές ψυχικής υγείας.
Μεταπτυχιακές σπουδές θα αξιολογηθούν ανάλογα με τη συνάφεια του αντικειμένου.
Επιπλέον, απαιτούνται εμπειρία και δεξιότητες στη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας, εμπειρία στη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet), καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και άδεια οδήγησης.
Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων έως και την Παρασκευή 16 Μαρτίου, στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.