Να μην κυρωθούν από τη Βουλή οι συμβάσεις για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε Ιόνιο ( θαλάσσιο μπλοκ 2) , Άρτα – Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησο καλούν τα μέλη της Βουλής – με επιστολή που απέστειλαν στους βουλευτές – οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace και WWF Ελλάς.

«Με τις συμβάσεις που βρίσκονται ενώπιόν σας, ένα μεγάλο τμήμα της έκτασης της χώρας, τόσο χερσαίας όσο και θαλάσσιας, δεσμεύεται από τις παραχωρήσεις », υποστηρίζουν οι δυο περιβαλλοντικές οργανώσεις που θεωρούν ότι « η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό τις τοπικές οικονομίες ».

Σύμφωνα με την Greenpeace και τη WWF Ελλάς οι συμβάσεις:

– Επιτρέπουν την έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων μέσα σε πολύτιμους βιότοπους του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

– Επιτρέπουν χωρίς καν να περιορίζουν την υδραυλική ρωγμάτωση ( fracking) για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου (shale gas ) και βιτουμενιούχων σχιστολίθων (shale oil ).

– Δεν προβλέπουν τη στοιχειώδη υποχρέωση υποβολής της φάσης των σεισμικών ερευνών σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε καν εντός περιοχών Natura 2000.

– Διαιωνίζουν το καθεστώς αδιαφάνειας στον κλάδο των εξορύξεων, καθώς δεν προβλέπουν καν τη δημοσιοποίηση των Good Oilfield Practices, στις οποίες οι συμβάσεις παραπέμπουν συνέχεια.

– Δεν προβλέπουν τίποτα απολύτως για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικής εποπτείας της εξαιρετικά επικίνδυνης αυτής δραστηριότητας με ευρεία συμμετοχική διαδικασία.

– Δεν υπάρχει η παραμικρή εποπτεία: οι αιτιολογικές εκθέσεις ομολογούν ότι ο εποπτευόμενος (Mισθωτής ) « θα υποχρεούνται στην καταβολή συγκεκριμένου ποσού ετησίως, για την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχιακού δυναμικού» των εποπτευόμενων φορέων.

– Δεν δίνουν καμία εικόνα οικονομικής ωφέλειας για τη χώρα.

– Δεν δίνουν καμία απολύτως εικόνα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στις ίδιες περιοχές, οι οποίες θίγονται σοβαρά από την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

«Τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν την κύρια αιτία πρόκλησης της κλιματικής κρίσης που εξελίσσεται και επηρεάζει σχεδόν κάθε γωνιά του πλανήτη», επισημαίνουν οι δυο περιβαλλοντικές οργανώσεις. « Ο περιοσμός της αύξησης της θερμοκρασίας στον ενάμισυ βαθμού Κελσίου όπως αναφέρεται στην Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα απαιτεί μια άνευ προηγουμένου παγκόσμια προσπάθεια και αποτελεί ύψιστη ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Η κύρωση των συμβάσεων μίσθωσης θα τοποθετήσει το ελληνικό κοινοβούλιο στη λάθος μεριά της ιστορίας».