Νέα ιστορικά ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων για το 2017 ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων καθώς τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (αφού αφαιρεθεί η επίδραση εξωγενών παραγόντων) βελτιώθηκαν κατά 40%, στα 372 εκατ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%, στα 384 εκατ.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση της διοίκησης προβλέπει την καταβολή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά μετοχή.

Έγινε γνωστό επίσης ότι στα τέλη του 2017 ο όμιλος εξαγόρασε από τους μετόχους μειοψηφίας το 37% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (εταιρεία που ελέγχει το 80% του αγωγού Θεσσαλονίκης- Σκοπίων και το 81,5% των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ στα Σκόπια) που δεν κατείχε.

Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 834 εκατ. ευρώ ενώ σημαντική ήταν και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών (165 εκατ. ευρώ), μετά τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων και τραπεζικών δανείων, καθώς και τη μείωση του Συνολικού Δανεισμού κατά 600 εκατ. ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε η διαδικασία αναχρηματοδότησης τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν εντός του 2018 είναι σε εξέλιξη, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο μέσο κόστος και διάρκεια δανεισμού του Ομίλου, αλλά και την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.

«Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, την διαρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το ρεκόρ κερδοφόρων αποτελεσμάτων για τρίτο στη σειρά έτος και τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολογήσει το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμμα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, με τη συμμετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon Mobil, η Total και η Edison», επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός. Τονίζει ακόμη ότι το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2022 βασίζεται στις μέχρι σήμερα επιλογές της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της διαρκούς βελτίωσης της τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων και νέων τεχνολογιών «ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας και να παραμείνουμε πρωτοπόρος και ο πλέον ανταγωνιστικός ενεργειακός Όμιλος στη νοτιοανατολική Ευρώπη».

«Τα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στο ρεκόρ παραγωγής και διάθεσης προϊόντων που ξεπέρασαν τα 16 εκατ. ΜΤ, την πρωτοφανή υπεραπόδοση των διυλιστηρίων που αυξήθηκε κατά 50%, την διεύρυνση των προμηθευτών πρώτων υλών και την διαρκή επέκταση σε νέες αγορές. Είμαστε πλέον από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων στη Ν.Α. Μεσόγειο», τονίζει από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γρηγόρης Στεργιούλης.