Ο μέσος πλούτος των Ελλήνων ήταν χαμηλότερος από το ένα τρίτο του μέσου πλούτου στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (The Changing Wealth of Nations 2018).

Η έκθεση καταγράφει τον πλούτο 141 χωρών, τον οποίο υπολογίζει ως το άθροισμα τεσσάρων μεγεθών: του φυσικού κεφαλαίου τους (όπως είναι τα δάση, τα ορυχεία και η αγροτική γη), του ανθρώπινου κεφαλαίου (τα εισοδήματα που θα έχουν οι πολίτες στη ζωή τους), του παραχθέντος κεφαλαίου (κτίρια, υποδομές κ.ά.) και της καθαρής οικονομικής θέσης τους σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο (απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις).

Η κατά κεφαλή περιουσία στην Ελλάδα υπολογίσθηκε στα 227.925 δολάρια (σε τρέχουσες ισοτιμίες αγοράς) έναντι 741.398 δολαρίων που είναι ο μέσος όρος για τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχεδόν το 60% του πλούτου των Ελλήνων οφείλεται στο παραχθέν κεφάλαιο (134.895 δολάρια), ενώ στο ανθρώπινο κεφάλαιο αντιστοιχεί το 46% και στο φυσικό κεφάλαιο το 5,5% (12.546 δολάρια). Αρνητικά επιδρά στον πλούτο η καθαρή οικονομική θέση της χώρας (λόγω του πολύ υψηλού χρέους), που υπολογίζεται σε (κατά κεφαλήν) 25.179 δολάρια ή πάνω από το 11%. Όσον αφορά το φυσικό κεφάλαιο, τη μεγαλύτερη συμβολή έχουν η καλλιεργήσιμη αγροτική γη (4.945 δολάρια) και τα δάση (2.185 δολάρια), ενώ ακολουθούν τα βοσκοτόπια (1.990 δολάρια) και ο ορυκτός πλούτος (1.417 δολάρια).

Η σύνθεση του πλούτου στην Ελλάδα διαφέρει από αυτή του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, όπου το 70% οφείλεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο και μόνο το 28% στο παραχθέν κεφάλαιο. Χαμηλός είναι στον ΟΟΣΑ, όπως και στην Ελλάδα, ο πλούτος από φυσικό κεφάλαιο (3%), ενώ η καθαρή θέση έναντι του υπόλοιπου κόσμου είναι λίγο αρνητική (-1%).

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) αναφέρει ότι ο παγκόσμιος πλούτος αυξήθηκε σημαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά ο κατά κεφαλήν πλούτος μειώθηκε ή έμεινε στάσιμος σε περισσότερες από 20 χώρες διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο ήταν κατά μέσο όρο για τις 141 χώρες η μεγαλύτερη συνιστώσα του πλούτου, ενώ στο φυσικό κεφάλαιο αντιστοιχούσε σχεδόν το 50% του πλούτου για τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

«Με τον σχηματισμό και την ενίσχυση του ανθρώπινου και του φυσικού κεφαλαίου, οι χώρες σε όλο τον κόσμο μπορούν να στηρίξουν τον πλούτο και να αναπτυχθούν ισχυρότερα. Η ΠΤ επιταχύνει την προσπάθειά της να βοηθήσει τις χώρες να επενδύσουν περισσότερο – και πιο αποτελεσματικά – στους ανθρώπους τους», δήλωσε ο πρόεδρος του ομίλου της ΠΤ, ο Τζιμ Γιονγκ Κιμ, προσθέτοντας: «Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη και αξιόπιστη ανάπτυξη, αν δεν θεωρήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο ως τη μεγαλύτερη συνιστώσα του πλούτου των εθνών».

Σύμφωνα με την έκθεση, ο παγκόσμιος πλούτος εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 66% (από 690 τρισ. δολάρια σε 1.143 τρισ. δολάρια), αλλά η ανισότητα είναι μεγάλη, καθώς ο κατά κεφαλήν πλούτος στις χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ είναι 52 φορές μεγαλύτερος από τον πλούτο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Μία μείωση του κατά κεφαλήν πλούτου σημειώθηκε σε αρκετές μεγάλες χώρες χαμηλού εισοδήματος, σε ορισμένες χώρες πλούσιες σε ενεργειακούς πόρους στη Μέση Ανατολή και σε λίγες χώρες υψηλού εισοδήματος του ΟΟΣΑ που επηρεάσθηκαν από την οικονομική κρίση του 2009.

Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερες από 20 χώρες χαμηλού εισοδήματος, στις οποίες το 1995 ήταν κυρίαρχο το στοιχείο του φυσικού κεφαλαίου, μετακινήθηκαν στην κατηγορία των χωρών μεσαίου εισοδήματος, εν μέρει επενδύοντας τα έσοδα που είχαν από το φυσικό κεφάλαιο σε τομείς, όπως οι υποδομές καθώς και η εκπαίδευση και η υγεία. που αυξάνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο.