Κούρεμα οφειλών για όσα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα τους έχει κοπεί το ρεύμα, που αναλόγως του ποσού κυμαίνεται από 30% για άνω των 12.000 ευρώ, έως και 100% για μέχρι 6.000 ευρώ, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικων και Ενέργειας.

Το μέτρο αφορά εισοδήματα από 9.000 ευρώ για ένα άτομο, έως 27.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, και προυπόθεση είναι η αποσύδεσνη από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν, πριν την ενεργοποίηση της απόφασης.

Έτσι, για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100%, για ποσά ύψους 6.001-9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001-12.000 ευρώ το 50% και για χρέη άνω των 12.000 ευρώ το 30%.

Ο ΔΕΔΔΗΕ (ο οποίος έχει οριστεί διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού 10 εκατ. ευρώ που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό) θα καταβάλλει το ειδικό βοήθημα απευθείας στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όπου εκκρεμούν οι οφειλές.

Στη συνέχεια θα υλοποιεί την επανασύνδεση, χωρίς να χρεώνει τα σχετικά τέλη. Το μέρος της οφειλής που δεν θα καλυφθεί, θα εξοφλείται από τους καταναλωτές σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται από τον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός του εισοδηματικού, τρία είναι τα κριτήρια υπαγωγής στο μέτρο :

– η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συμβεί στο παρελθόν (πριν την ενεργοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης).

– η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου

– να ικανοποιούνται τα κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (βλέπε πίνακα)

  • Για 1 άτομο, ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.400 kWh
  • Για μονογονεϊκή + 1 ανήλικος ή 2 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 13.500 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.600 kWh
  • Για μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος: ετήσιο εισόδημα 15.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.700 kWh
  • Για μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 18.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.800 kWh
  • Για μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 1 ανήλικος: ετήσιο εισόδημα 24.750 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 1.900 kWh
  • Για μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι ή 3 ενήλικοι + 2 ανήλικοι ή 4 ενήλικοι: ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ και όριο κατανάλωσης τετραμήνου 2.000 kWh

Τα όρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, προσαυξάνονται κατά 8.000 ευρώ εφόσον στο νοικοκυριό περιλαμβάνεται άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67% και κατά 15.000 ευρώ εφόσον περιλαμβάνεται άτομο με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.

Επιπλέον, τα όρια της επιδοτούμενης κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh για άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για άτομα με ανάγκη μηχανικής υποστήριξης.