Συγκροτήθηκε Ειδική τριμελής Υπηρεσία για την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής στο έργο της απογραφής-επιστροφής των αδιάθετων κουπονιών των πολιτικών κομμάτων και στην επίβλεψη της καταστροφής τους.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία καταστροφής των αδιάθετων κουπονιών των κομμάτων θα γίνει με βάση το νόμο του 2014, και ορίσθηκε με απόφαση της αντιπροέδρου της Βουλής και προέδρου της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, Τασίας Χριστοδουλοπούλου.

Το έργο της απογραφής-επιστροφής των αδιάθετων κουπονιών των κομμάτων και της επίβλεψης για την καταστροφή τους, θα γίνεται μετά το τέλος του ελέγχου κάθε έτους, και αφού γίνει η διασταύρωση των αδιάθετων κουπονιών με τα θεωρημένα, από τα εντεταλμένα όργανα της Επιτροπής Ελέγχου των δηλώσεων Πόθεν Έσχες.