Εγκρίθηκε η διαδικασία υλοποίησης από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 32.259.779,53 ευρώ για τη λειτουργία 115 ΤΟΜΥ.

Με υπογραφή του ειδικού γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γιώργου Ιωαννίδη, εγκρίθηκαν οι αποφάσεις αυτεπιστασίας των:

1. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-3η ΥΠΕ, (7.854.555,02 ευρώ). Αφορά σε 28 ΤΟΜΥ.

2. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-3η ΥΠΕ, (π/ϋ: 1.402.599,11 ευρώ). Αφορά σε 5 ΤΟΜΥ.

3. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων-6η ΥΠΕ, (π/ϋ: 1.402.599,11 ευρώ).

Αφορά σε 5 ΤΟΜΥ.

4. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Πελοποννήσου-6η ΥΠΕ, (π/ϋ: 4.768.836,97 ευρώ). Αφορά σε 17 ΤΟΜΥ.

5. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου-2η ΥΠΕ, (π/ϋ: 3.927.277,51 ευρώ). Αφορά σε 14 ΤΟΜΥ.

6. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Θεσσαλίας-5η ΥΠΕ, (π/ϋ: 3.366.237,86 ευρώ). Αφορά σε 12 ΤΟΜΥ.

7. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Κρήτης-7η ΥΠΕ, (π/ϋ: 7.012.995,55 ευρώ). Αφορά σε 25 ΤΟΜΥ.

8. ΤΟΜΥ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- 5η ΥΠΕ, (π/ϋ: 2.524.678,40 ευρώ). Αφορά σε 9 ΤΟΜΥ.

Η πιλοτική φάση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αφορά στη δημιουργία και λειτουργία 239 ΤΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, την πρόληψη των νόσων και την αγωγή και προαγωγή της υγείας της κοινότητας.