Αλλαγή νοοτροπιών, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, αναφορικά με την στάση που κρατούσαν μέχρι σήμερα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, διαπιστώνουν επιτελικά τραπεζικά στελέχη, λόγω της έναρξης της διαδικασίας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της αποφασιστικότητας που επιδεικνύεται από όλες τις πλευράς να αντιμετωπιστεί το σοβαρό ζήτημα των κόκκινων δανείων, προς όφελος της οικονομίας γενικότερα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τις τράπεζες, για πρώτη φορά παρατηρείται το φαινόμενο αριθμός στρατηγικών κακοπληρωτών, που δεν είναι αμελητέος να προσεγγίζει με δική του πρωτοβουλία τα τραπεζικά καταστήματα προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες αποπληρωμής των δανείων, ώστε να γλιτώσει τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.

Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι η μάχη με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή με αυτούς που έχουν μεγάλη κινητή και ακίνητη περιουσία και μέχρι σήμερα δεν αποπληρώνουν τα δάνεια τους και ταυτόχρονα αρνούνταν κάθε συνεργασία με τις τράπεζες αποδίδει ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά με το νέο έτος καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Τράπεζες: Έχουμε πλήρη γνώση των χαρτοφυλακίων μας

Όπως τονίζουν επιτελικά στελέχη, οι τράπεζες έχοντας σήμερα πλήρη και σε βάθος γνώση των χαρτοφυλακίων τους, είναι σε θέση να εντοπίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και να προβαίνουν στις κατάλληλες ενέργειες, ενώ ταυτόχρονα έχουν δεσμευθεί και δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή στις ευπαθείς ομάδες.

Αξιολογούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις περιπτώσεις που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και εξαντλούμε συνολικά ως τραπεζικό σύστημα κάθε περιθώριο προσφοράς ευνοϊκών και βιώσιμων ρυθμίσεων, που θα επιτρέψουν, ιδίως στους οικονομικά ασθενέστερους, την διατήρηση των περιουσιακών τους στοιχείων, αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τραπεζικά στελέχη.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν σήμερα πληθώρα τραπεζικών προϊόντων που προσφέρουν, σε κάθε συνεργάσιμο δανειολήπτη, μακροπρόθεσμη λύση, και στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν και νέες μακροπρόθεσμες λύσεις σε όσους πραγματικά έχουν πρόβλημα.

Υποχώρηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε κατά 7,6% (ή 8,2 δισεκ. ευρώ) το Σεπτέμβριο του 2017 συγκριτικά με το Μάρτιο του 2016 (όταν τα ΜΕΑ έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο) και διαμορφώθηκε σε 100,4 δισεκ. ευρώ ή 44,6% των συνολικών ανοιγμάτων.

Η βελτίωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβαλε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τραπεζών.

Οι πωλήσεις δανείων συνεχίστηκαν και το δ’ τρίμηνο του έτους. Με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται επαρκής η πρόοδος ως προς τους στόχους αποτελεσμάτων.

Όσον αφορά την επιχειρηματική πίστη, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ως ποσοστό των συνολικών ανοιγμάτων παραμένουν συγκριτικά σε υψηλότερο επίπεδο για τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρούνται στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών και της μεταποίησης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη έκθεση σε δανεισμό. Πάντως, οι συσσωρευμένες προβλέψεις των τραπεζών επαρκούν για να καλύψουν το ήμισυ του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται πολύ ικανοποιητικά (σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%) από την αξία (βάσει συντηρητικών αποτιμήσεων) των εμπράγματων εξασφαλίσεων που έχουν λάβει οι τράπεζες έναντι των προβληματικών δανείων τους.