Θέμα χρόνου είναι πλέον η αποκατάσταση του περίφημου ρολογιού που κοσμεί τον δημοτικό κήπο των Χανίων, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Η μελέτη αποκάστασης, με αρχικό προϋπολογισμό 515.000 ευρώ, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων και πλέον αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες. Επεμβάσεις ενίσχυσης, αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και λήψη μέτρων προστασίας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του έργου. Το ρολόι ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1924 και ολοκληρώθηκε το 1927 ενώ για το χτίσιμό του χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες πέτρες από τα λατομεία των Λενταριανών και της Χαλέπας όπως επίσης και ποταμίσια άμμος.